Residuen van antibiotica

Residuen

Er wordt wel eens gezegd dat kip residuen kan bevatten. Dat is echter een misverstand. Er is strenge regelgeving die voorkomt dat er residuen in Nederlands vlees zitten. 

Residuen worden in de eerste plaats voorkomen doordat in Nederland zeer strenge regels van kracht zijn voor het inzetten van medicijnen. Daar waar vroeger antibiotica bijvoorbeeld nog wel eens preventief werden ingezet is dat tegenwoordig streng verboden. Antibiotica mogen alleen curatief  (dus als de dieren ziek zijn), op recept van een dierenarts en uitsluitend volgens de bijsluiter worden gebruikt.

 

Maar ook wanneer een medicijn wordt ingezet is er wetgeving die residuen voorkomt. Voor ieder geneesmiddel dat wordt gebruikt is namelijk een wachttijd vastgesteld die moet worden aangehouden voordat het dier mag worden geslacht. Na deze wachttijd zijn er praktisch geen residuen meer van het medicijn terug te vinden. En al zeker niet boven de strenge Europese residu limieten die zijn vastgesteld.

 

Maximale Residu Limieten (MRL’s) worden vastgesteld voor de actieve stoffen in diergeneesmiddelen maar bijvoorbeeld ook die in gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De MRL’s worden door de Europese Commissie op basis van wetenschappelijke adviezen van experts vastgesteld. Ze waarborgen dat er geen enkel risico voor de gezondheid wanneer u vlees eet waarin deze limiet niet wordt overschreden. Op de website van het RIVM kunt u meer lezen over de MRL’s.

 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit houdt streng toezicht op deze wetgeving. Ze stelt vast dat bedrijven zich aan de vastgestelde wachttermijnen houden en stelt vast dat er hoegenaamd geen residuen van antibiotica in het vlees worden gevonden.

 

Op grond van Europese regelgeving zijn ondernemers in de vleeskuikensector ook verplicht om een zelfcontrole uit te voeren op residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen. Het is in principe aan de ondernemers zelf om hier invulling aan te geven. Pluimveehouders die deelnemen aan IKB-Kip zijn verplicht om mee te doen aan een zelfcontroleprogramma dat is opgesteld door de  vleeskuikensector. In dit programma wordt onafhankelijk en onaangekondigd gecontroleerd op residuen van antibiotica en verboden stoffen. In het kader van dit programma worden door onafhankelijke instituten op verschillende plaatsen in de productieketen van kip monsters genomen die worden onderzocht of residuen aanwezig zijn. Bij ongeregeldheden wordt dit altijd doorgegeven aan de NVWA. Op de website AVINED leest u meer over het zelfcontroleprogramma voor vleeskuikenbedrijven.

Lees meer pagina's over voedselveiligheid & volksgezondheid