De beste co2 footprint

Kip heeft de beste co2 footprint, en we zetten nog een tandje bij

Co2 footprint

 

De productie van kip belast het milieu minder dan andere vleessoorten. Dat ligt allereerst aan de kip zelf. De kip groeit eenvoudigweg heel efficiënt. Maar ook de manier waarop kippen gehouden worden draagt hier sterk aan bij. Ondernemers doen er alles aan om de milieuprestaties te verbeteren.

 

Op mijn bedrijf gebruiken we nu zonnepanelen en grondwarmte. Met innovatieve hoog rendement systemen verwarmen we de koude buitenlucht met warme lucht uit de stal. Het is de eerste energie-neutrale stal van ons land. En er volgen er meer. Meer lezen over de stal van Paul Grefte, kijk op www.sunbro.nl.

 

Ten opzichte van andere vleessoorten scoort kip dus erg goed. Dat is echter geen reden voor de vleeskuikensector om stil te zitten. Diverse ontwikkelingen hebben er door de jaren heen voor gezorgd dat bijvoorbeeld de CO2 footprint voor de productie van kip sterk is gedaald. Van 1990 tot 2012 ging het om een afname van 34%! Maar ook op andere aspecten zoals energieverbruik en ammoniakuistoot is vooruitgang geboekt. Dat is een ontwikkeling die de komende tijd doorzet.

 

Het is van belang om te realiseren dat kippen worden gehouden in een spanningsveld tussen onder meer dierenwelzijn en milieu. Kip heeft een gunstige CO2-footprint vanwege de efficiëntie waarmee voer wordt omgezet in vlees. Bij welzijnsvriendelijke stalconcepten wordt deze score echter minder gunstig, door een langzamere groei, een lagere bezetting per vierkante meter of door uitloopruimte naar buiten. Zo is bijvoorbeeld de CO2-footprint van biologische kip 56% hoger dan die van gangbare kip. “De beste kip” bestaat dan ook niet.