De fokkerij

Hier ligt de basis van de pluimveevleeskolom. De genetische eigenschappen van alle kippen in de kolom worden hier vastgelegd. Wereldwijd is een beperkt aantal organisaties actief in het fokken van kippen of beter nog pluimveerassen. Ze zorgen voor nieuw fokmateriaal in de vorm van zogeheten grootouderkippen.

 

Uit de combinatie van grootouderhennen en -hanen komen broedeieren voort, die naar een broederij gaan. De kuikens die na ongeveer drie weken uit de eieren komen, zijn de ouderdieren. De bedrijven die kippen fokken verdienen aan de verkoop van (groot)ouderdieren en/of broedeieren. Er bestaat onderscheid tussen fokbedrijven die zich richten op rassen geschikt voor het leggen van consumptie-eieren en bedrijven gespecialiseerd in rassen voor pluimveevlees.

 

In de vleeskuikensector zijn drie grote internationale fokkerijen actief. Dit zijn Aviagen, Cobb Vantress en Hubbard. Deze bedrijven hebben ieder hun eigen lijnen van zuivere fokdieren. Door te selecteren op specifieke eigenschappen ontstaan nieuwe rassen voor de productie van pluimveevlees. Eigenschappen zoals groei en voerefficiëntie zijn belangrijk, maar ook wordt geselecteerd op eigenschappen voor een betere diergezondheid en dierenwelzijn, zoals sterke poten. Door de zuivere lijnen te kruisen ontstaan hybriden. Deze hybride rassen zijn meestal vitaler en produceren beter dan de kippen van de zuivere lijn zelf.

 

In de pluimveesector wordt geen gebruik gemaakt van de kloontechniek of kunstmatige genetische manipulatie. Vooruitgang in rassen wordt bereikt door zoals hierboven beschreven zuivere lijnen te verbeteren via selectie en door deze te kruisen. Doordat de voortplantingscyclus van pluimvee kort is en relatief veel nakomelingen worden geboren kan op deze wijze snel vooruitgang worden geboekt.

 

De zuivere lijnen die de fokkerijorganisaties ontwikkelen en in stand houden zijn van groot belang voor deze bedrijven. Het is essentieel dat deze kippen niet ziek worden of besmet raken met bacteriën die gevaarlijk zijn voor de mens. Daarom treffen de bedrijven verregaande hygiënemaatregelen en worden de kippen continue onderzocht op virussen en bacteriën. De fokkerijorganisaties hebben eigen dierenartsen in dienst die de dieren dagelijks controleren.