Vleeskuikensector laat vernieuwend gezicht zien in publiekscampagne

Verhalen van Vernieuwing uit de vleeskuikensector


‘We doen ons best om nog beter te worden’

23-1-2017: Vernieuwingen in de vleeskuikensector volgen elkaar al jaren in hoog tempo op. Ze hebben er mede voor gezorgd dat kip uit Nederland internationaal een leidende positie inneemt. De vleeskuikensector start nu een campagne om de vernieuwingen ook bij het publiek onder aandacht te brengen: ‘Wij vinden het belangrijk dat consumenten zien dat wij niet stilstaan maar voortdurend verbeteren. Kip is het vertrouwen waard en dat onderstrepen we met voorbeelden van vernieuwing en verbetering.’ Voor wie meer wil weten over de ontwikkelingen in de sector is er de website kipinnederland.nl

 

CO2 footprint 

Namens brancheorganisatie en initiatiefnemer Nepluvi zegt voorzitter Gert-Jan Oplaat dat de beeldvorming over de sector weer in balans moet komen met de feiten. Oplaat: “Weinig mensen realiseren zich dat internationale delegaties nota bene naar Nederland komen om hier te leren van de wijze waarop wij werken aan thema’s als voedselveiligheid en milieu. Kip heeft de beste CO2 footprint van alle vlees, en ook daarin worden nog voortdurend stappen gezet. De eerste energieneutrale stallen zijn al in gebruik, zoals van vleeskuikenhouder Paul Grefte, die ook te zien is in de campagne.”

 

Nederlandse vondst

Onder het thema ‘We doen ons best om nog beter te worden’ worden om te beginnen drie voorbeelden van vernieuwing in de sector kort toegelicht door betreffende vleeskuikenhouders. Hieronder het uitkomen van kuikens in de stal waarin zij ook worden gehouden. Een vondst die bedacht werd in Nederland. Ook is er aandacht voor de inspanningen van de sector om effectief in te spelen op de verschillende ‘concepten’ die nu gevraagd worden in de markt. Tenslotte gaat één van de uitingen in op vernieuwing die het milieu minder belast.

 

Vernieuwingsthema’s

De keuze voor deze onderwerpen is niet toevallig tot stand gekomen. Voor komende jaren zijn drie vernieuwingsthema’s vastgesteld: ‘het robuuste kuiken’, ‘in en om de stal’ en ‘veelzijdigheid’. Onder elk van deze thema’s wil de sector inspanningen doen om op meerdere onderwerpen tegelijk vooruitgang boeken. Onder het vernieuwingsthema ‘het robuuste kuiken’  zijn dit bijvoorbeeld verdere antibiotica reductie, minder uitval bij transport of in de stal, en minder stress voor de kuikens. ‘Vernieuwing in en om de stal’ is gericht op betere milieuprestaties, certificering van professionele vangers voor transport, en de invoering van nieuwe stalconcepten.  Tot ‘veelzijdigheid’ worden alle inspanningen gerekend die een groeiende veelzijdigheid van het aanbod mogelijk maken - van gangbare tot biologische kip - inspelend op de wensen van handel, retail en consument.

 

Ambitieus

Gert-Jan Oplaat wil meerdere malen per jaar aandacht vragen voor de vernieuwingen in de sector. Oplaat: ‘Kip is een belangrijk product in ons land. We eten gemiddeld per persoon 18 kilogram kip per jaar. De consument moet weten dat kip in Nederland het vertrouwen waard is en dat we vooruit bewegen op belangrijke onderwerpen als milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Ook voor het ondernemersklimaat in de sector voeren we deze campagne. Het mag wel eens gezegd worden dat de sector iets tot stand brengt waar men in het buitenland jaloers op is. Tegelijkertijd blijven we ambitieus, want het kan altijd weer beter.’