Een nieuwe kip als antwoord op de veranderde vraag

Een nieuwe kip

In Nederland is de vraag naar vlees afkomstig van dieren die diervriendelijker zijn gehouden de afgelopen jaren flink gegroeid. De vleeskuikensector ontwikkelde speciaal hiervoor een aantal plusconcepten voor kip. Denk hierbij aan scharrel en biologisch kip die met sterren van het Beter Leven keurmerk zijn beloond. Daarnaast besloot de Nederlandse retail in overleg met de vleeskuikensector om de basiseisen die worden gesteld aan de kip die in de retail wordt verkocht naar een hoger niveau te tillen. Die eisen gaan veel verder dan wat in wetgeving, Europees of nationaal, verplicht is gesteld. Door de meeste supermarkten is hier intussen voor voorverpakte kip invulling aan gegeven (zoals met ‘de nieuwe AH kip’ bij Albert Heijn, ‘de Nieuwe Standaard Kip’ bij Jumbo, ‘kip met pluimgarantie’ bij bijvoorbeeld de Spar, Hoogvliet en Jan Linders). De populariteit van dit diervriendelijker vlees blijkt ook wel uit de ontwikkeling van de afzet ervan. Deze is in de voorbije jaren fors gestegen.

 

De kippen die worden gehouden voor deze plusconcepten zijn van trager groeiende rassen. Ze doen er dan ook langer over om op het gewenste gewicht te komen. Dat was een grote verandering voor de fokkers van kippenrassen. Deze bedrijven hebben ieder hun eigen lijnen van zuivere fokdieren. Door te selecteren op specifieke eigenschappen kunnen nieuwe kippenrassen gefokt worden. Dit zijn langdurige processen die grote investeringen vergen.

Traditioneel gezien lag de nadruk veelal op de groeisnelheid en de efficiëntie waarmee een kip het voer omzet in vlees. Maar daarin is voor de Nederlandse markt nu een duidelijke trendbreuk ontstaan.

 

Paul van Boekholt vertegenwoordigt één van de grote fokkerijbedrijven voor vleeskuikens (Hubbard) en zegt; “Om aan de veranderde vraag van de consument te voldoen, hebben wij nieuwe rassen geïntroduceerd voor de Nederlandse markt. Het zijn trager groeiende kippen die voldoen aan alle dierenwelzijnskenmerken, ze zijn robuust, en leveren goed en lekker vlees.

 

De populariteit van deze ‘Nieuwe Nederlandse kip’ groeit nog steeds, nu ook internationaal. Ik ben heel trots dat we daar als bedrijf aan bij  mogen dragen. We staan midden in een dynamische markt, en … bijna dagelijks op tafel!”