kip in nederland: de vleeskuikensector in beweging

 

Binnen de vleeskuikensector vinden voortdurend en over een breed front vernieuwingen plaats. Met elkaar dragen deze vernieuwingen bij aan een steeds hoger niveau van duurzame vleeskuiken productie, met verdere verbeteringen op belangrijke aspecten als voedselveiligheid, dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu, enzovoorts.

NEDERLANDSE CONSUMENT KIEST VAKER VOOR KIPPENDIJ
24 - augustus – 2016: De Nederlander staat bekend als “filet-eter”. Zo’n 65% van de kip die we in Nederland eten is kipfilet. Maar de balans verschuift. Steeds vaker wordt gekozen voor andere producten zoals de kippendij.
Lees meer
INTERNATIONALE ERKENNING VOOR NEDERLANDSE VLEESKUIKENSECTOR
29- juni- 2016: Bij de uitreiking van de Good Animal Welfare Awards van de internationale dierenwelzijnsorganisatie "Compassion in World Farming" zijn twee initiatieven uit de Nederlandse vleeskuikensector in de prijzen gevallen.
Lees meer
ANTIBIOTICAGEBRUIK VLEESKUIKENS WEER VERDER GEDAALD
26 - mei - 2016: Het antibioticagebruik in de vleeskuikensector daalde in 2015 met 21% ten opzichte van 2014. Dat betekent dat in vergelijking met het peiljaar 2009 al een reductie van 65% is behaald.
Lees meer

 

Nieuwsarchief

 

 

Productie en afzet

Nederlands pluimveevlees wordt door afnemers over de hele wereld gewaardeerd. De voornaamste klanten bevinden zich in Europa maar ook daarbuiten wordt veel Nederlandse kip afgezet. Op die wijze levert de sector een substantiële bijdrage aan de totale exportwaarde van de Nederlandse landbouwsector. Voor de vleeskuikensector is de export van groot belang. Vooral voor de delen van de kuikens waar in Nederland minder vraag naar is wordt vaak in het buitenland goede afzet gevonden.

 

Ter illustratie: De totale productie bedroeg in 2014 bijna 1 miljoen ton pluimveevlees. Samen met nog zo’n 750.000 ton die werd geïmporteerd, spreken we over een substantieel volume waarmee werd voorzien in de binnen- en buitenlandse vraag. In 2014 werd 1.400.000 ton geëxporteerd met een waarde van bijna € 2,4 miljard.

 

Het geïmporteerde pluimveevlees kwam voor het grootste deel uit Europese landen (440.000 ton). Verder is er buiten Europa een aantal landen dat traditioneel gezien veel vleeskuikenvlees exporteert naar Europa. De belangrijkste zijn Brazilië en Thailand. Met de Rotterdamse haven is Nederland een belangrijk doorvoerland van vlees uit deze landen naar andere Europese landen. Dit uit zich tevens in de handelsbalans.

 

Van het geëxporteerde pluimveevlees bleef in 2014 zo’n 1.100.000 ton binnen Europa. Daar zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de belangrijkste afzetmarkten. Buiten Europa zijn met name Afrikaanse en Aziatische landen geïnteresseerd in Nederlands pluimveevlees. Die namen bij elkaar zo’n 300.000 ton vlees af.