kip in nederland: de vleeskuikensector in beweging

 

Binnen de vleeskuikensector vinden voortdurend en over een breed front vernieuwingen plaats. Met elkaar dragen deze vernieuwingen bij aan een steeds hoger niveau van duurzame vleeskuiken productie, met verdere verbeteringen op belangrijke aspecten als voedselveiligheid, dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu, enzovoorts.

 

 

Pluimveehouder Erik van Veldhuisen geeft een kijkje in zijn stal
RTL 4 Lifestyle Experience benaderde Kip in Nederland om meer te weten te komen over de manier waarop kippen in Nederland leven. Wij namen hen graag mee naar Erik van Veldhuisen, pluimveehouder in Renswoude. Als praktijkexpert ...
Lees meer
Wereldkampioen voedselveiligheid en dierenwelzijn
De Nederlandse pluimveesector is wereldwijd toonaangevend als het gaat om voedselveiligheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en het milieu.
Lees meer
Verdere reductie antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren
De vleeskuikensector werkt sinds 2009 aan een reductie van het antibioticagebruik. Hier is ze goed in geslaagd. In de periode van 2009 tot en met 2015 is het gebruik met 60% teruggedrongen. Daarmee presteerde de sector het best...
Lees meer

 

Nieuwsarchief

 

 

Productie en afzet

Nederlands pluimveevlees wordt door afnemers over de hele wereld gewaardeerd. De voornaamste klanten bevinden zich in Europa maar ook daarbuiten wordt veel Nederlandse kip afgezet. Op die wijze levert de sector een substantiële bijdrage aan de totale exportwaarde van de Nederlandse landbouwsector. Voor de vleeskuikensector is de export van groot belang. Vooral voor de delen van de kuikens waar in Nederland minder vraag naar is wordt vaak in het buitenland goede afzet gevonden.

 

Ter illustratie: De totale productie bedroeg in 2016 bijna 1,1 miljoen ton pluimveevlees. Samen met nog zo’n 700.000 ton die werd geïmporteerd, spreken we over een substantieel volume waarmee werd voorzien in de binnen- en buitenlandse vraag. In 2016 werd bijna 1.500.000 ton geëxporteerd met een waarde van € 2,6 miljard.

Het geïmporteerde pluimveevlees kwam voor het grootste deel uit Europese landen (360.000 ton). Verder is er buiten Europa een aantal landen dat traditioneel gezien veel vleeskuikenvlees exporteert naar Europa. De belangrijkste zijn Brazilië en Thailand. Met de Rotterdamse haven is Nederland een belangrijk doorvoerland van vlees uit deze landen naar andere Europese landen. Dit uit zich tevens in de handelsbalans.

 

Van het geëxporteerde pluimveevlees bleef in 2016 zo’n 1.100.000 ton binnen Europa. Daar zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de belangrijkste afzetmarkten. Buiten Europa zijn met name Afrikaanse en Aziatische landen geïnteresseerd in Nederlands pluimveevlees. Die namen bij elkaar een kleine 400.000 ton vlees af.