Skip to main content

Voedselveiligheid en volksgezondheid

Home / Over de vleeskuikensector / Voedselveiligheid & volksgezondheid
Over de vleeskuikensector

Voedselveiligheid en volksgezondheid

Voedselveiligheid en volksgezondheid zijn heel belangrijk voor de Nederlandse vleeskuikensector. Behalve het naleven van de Europese en Nederlandse wetten neemt de sector daarom ook zelf verantwoordelijkheid voor het verder verbeteren van de veiligheid van haar product. Dit doen ze door eigen kwaliteitsregels op te leggen voor alle schakels in de keten en de toeleverende bedrijven. Naast de wettelijke controles voeren ze ook extra controles uit. De sector is ook medeverantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van hygiënecodes.

Nederlandse overheidsinstanties en onafhankelijke certificeringsinstanties controleren de naleving van wetten en kwaliteitsregelingen. Kip is een van de meest gecontroleerde voedingsmiddelen. Wel zo’n veilig idee.

Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over voedselveiligheid & volksgezondheid