Skip to main content

Feiten en cijfers

Home / Feiten en cijfers
Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Algemeen

De Nederlandse pluimveesector is een belangrijk onderdeel van onze voedingsmiddelenindustrie. De pluimveevleesverwerkende sector verzorgt banen voor een groot aantal werknemers in Nederland. Deze sector houdt in 2024 ruim 10.000 mensen aan het werk. De werkgelegenheid in de totale pluimveesector is 22.000 personen. In grote lijnen is de pluimveesector op te delen in de vleessector (met name kip) en de legsector (eieren). In de vleessector houden pluimveehouders hun dieren voor de productie van pluimveevlees. In de legsector leggen hennen de eieren die wij kopen of die verder worden verwerkt tot eiproducten, zoals mayonaise. De verwachting is dat de consumptie van pluimveevlees en eieren alleen nog maar verder zal toenemen.

Feiten en cijfers
Feiten en cijfers
Feiten en cijfers

Het aantal bedrijven en kippen in Nederland

Het aantal pluimveebedrijven in Nederland neemt af. Waar in 2000 nog 1.614 vleeskuikenbedrijven waren (inclusief ouderdieren), zijn er in 2024 nog 800 van deze bedrijven. Ook het aantal kippen is de afgelopen jaren gedaald. Dit komt onder andere doordat er steeds meer nieuwe marktconcepten ontstaan voor kippenvlees, waarbij er minder dieren per vierkante meter in de stal zitten en deze hier ook langer blijven. Een groter bedrijf kan veranderingen in opbrengsten vaak beter opvangen. Ook is het voor grotere bedrijven makkelijker om te investeren in technieken die beter zijn voor het milieu of het dierenwelzijn. Kleinere bedrijven stoppen soms vanwege de concurrentie, maar ook omdat ze geen opvolger hebben. Op die bedrijven werden over het gehele jaar 380 miljoen vleeskuikens gehouden. Deze zitten uiteraard niet allemaal gelijktijdig in een stal, maar zijn over het hele jaar verspreidt. Ook zitten ze niet gezamelijk in één stal, bedrijven hebben meerdere stallen. Omdat nagenoeg alle supermarkten hebben aangegeven om in 2023 alleen nog maar kippenvlees van Beter Leven Ster 1 in het schap te hebben liggen, zal de trend naar minder kuikens per bedrijf de komende jaren doorzetten.

Factsheet fabels en feiten

Download
Feiten en cijfers

Bekijk meer pagina’s over feiten en cijfers