Skip to main content

Transparantie en traceerbaarheid

Home / Over de vleeskuikensector / Kwaliteit / Transparantie en traceerbaarheid
Over de vleeskuikensector

Transparantie en traceerbaarheid

Om de kwaliteit te kunnen garanderen en om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is is transparantie en traceerbaarheid belangrijk. Tussen alle schakels in de keten wordt informatie over het product uitgewisseld. Op basis van de Europese General Food Law moet ieder bedrijf binnen vier uur één stap terug en één stap vooruit kunnen traceren. Dit betekent dat een slachterij bijvoorbeeld moet kunnen aantonen waar de levende dieren vandaan kwamen en aan welke bedrijven zij het vlees hebben verkocht.

Richting de consument is de sector ook transparant door de verplichte herkomstetikettering voor vers pluimveevlees. Sinds 2015 wordt de consument via de verpakking geïnformeerd over het land van herkomst van de dieren en waar deze zijn geslacht.

We lichten graag wat meer toe over de bedrijven in de keten.

Productieketen infographicFactsheet fabels en feiten
Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over Kwaliteit