Skip to main content

Kwaliteitsprogramma’s

Home / Over de vleeskuikensector / Kwaliteit / Kwaliteitsprogramma’s
Over de vleeskuikensector

Kwaliteitsprogramma’s

We geven hieronder enkele voorbeelden van kwaliteitsprogramma’s waaraan veel Nederlandse bedrijven meedoen. De meest bekende en waar de meeste bedrijven aan deelnemen is IKB Kip. Er is een verschil tussen de pure kwaliteitsregelingen en aanvullende marktconcepten, zoals scharrelkip. Deze laatste hebben over het algemeen vooral eisen relevant voor dierenwelzijn. Deze concepten zijn vaak zichtbaarder voor de consument dan kwaliteitsprogramma’s. Enkele voorbeelden van kwaliteitsprogramma’s zijn:

Over de vleeskuikensector

IKB / Integrale Ketenbeheersing

De meeste Nederlandse pluimveebedrijven en slachterijen doen mee aan IKB Kip. IKB is een kwaliteitssysteem dat in de Nederlandse handel tussen bedrijven vrijwel altijd een eis is. Het keurmerk wordt bijna nooit afgebeeld op consumentenverpakkingen.

Het systeem is opgezet door de Nederlandse vleeskuikensector en beschermt de kwaliteit van voedingsmiddelen in samenhang met de gezondheid van mens, dier en milieu. De regels van IKB Kip gaan over de gehele productiekolom, van de fokkerijbedrijven tot de broederijen, de vleeskuikenbedrijven, de slachterijen tot uitsnijderijen en verdere verwerkers.

IKB-deelnemers verstrekken garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. Hier wordt op gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties. Bedrijven die voldoen aan de eisen krijgen een certificaat. De eisen gaan onder andere over registratieverplichtingen en uitwisseling van gegevens, huisvesting en stalsystemen, eisen rond voer, medicijngebruik, diergezondheid, aan- en afvoer van dieren, transport, productveiligheid en hygiëne.

In omringende landen zijn kwaliteitssystemen opgericht die vergelijkbare eisen stellen als IKB Kip. Exporterende bedrijven moeten ook voldoen aan deze systemen. Zo is er in Duitsland het QS-systeem (Qualität und Sicherheit) en in België het Belplume systeem. De vleeskuikensector overlegt regelmatig met de beheerders hiervan over ontwikkelingen die om aanpassing van de regelingen vragen.

Over de vleeskuikensector

IFS / BRC-Food

Deze kwaliteitssystemen zijn opgericht door Retail organisaties. IFS staat voor International Food Standard en is opgericht in Duitsland. BRC staat voor British Retail Consortium. Controles binnen deze systemen richten zich op voedingsmiddelenbedrijven en niet echt op pluimveebedrijven. Beide systemen worden wereldwijd toegepast. Als een Nederlands bedrijf kip wil exporteren is een IFS- of BRC-certificering bijna altijd noodzakelijk.

De systemen hebben uitgebreide lijsten van eisen die vooral over voedselveiligheid gaan. De basis is dat de bedrijven een intern kwaliteitssysteem moeten toepassen dat gebaseerd is op de HACCP-methode (Hazard Analysis of Critical Control Points). Verder worden eisen gesteld aan de omgeving, aan het product, aan het proces en personeel.

Over de vleeskuikensector

ISO 22000 / FSSC 22000

Deze norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid. De norm is toe te passen op alle schakels in de vleeskuikensector en de toeleverende bedrijven, maar wordt vooral als voorwaarde gesteld aan de slachterijen en uitsnijderijen. De voorwaarden die worden gesteld zijn een combinatie van basis voedselveiligheidseisen en een HACCP-aanpak met beheersmaatregelen.

Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over Kwaliteit