Skip to main content

Milieu

Home / Feiten en cijfers / Milieu
Feiten en cijfers

Milieu

CO2-footprint:

Kippen gaan heel efficiënt om met hun grondstoffen, dit is ook te zien in hun gunstige CO2-footprint. In vergelijking met andere soorten vlees heeft kip een gunstige CO2 footprint, dit houdt in dat het een lagere impact heeft op het milieu. Kip komt in de buurt van plantaardige voedingsmiddelen. Ook ten opzichte van een aantal vissoorten doet kip het goed. Diervriendelijke huisvestingsystemen leiden tot een grotere CO2-voetafdruk per kg product.

Milieu
Milieu
Feiten en cijfers

Milieu

De CO2-voetafdruk van kuikens in het huidige supermarktconcept is 10 procent hoger dan reguliere kuikens en die van Beter Leven-kuikens 20 procent hoger. Van biologische kuikens is de CO2-voetafdruk bijna 60 procent hoger dan van reguliere kuikens. De oorzaak van het verschil in voetafdruk is nagenoeg volledig gelegen in het voerverbruik. Een toename van deze concepten en Beter Leven Ster 1 kippen in het supermarktschap (vanaf 2030 gaan nagenoeg alle supermarkten over op Beter Leven Ster 1) betekent dus een grotere impact op het milieu.

Feiten en cijfers

Milieu

Energiegebruik

De hele vleeskuikensector investeert in manieren om het energiegebruik te verminderen. Ook wordt er steeds meer duurzame energie gebruikt (installatie van zonnepanelen, houtkachels voor verwarming van de stallen, windenergie etc.). Ook de mestverbrandingsinstallatie in Moerdijk is heel belangrijk. Een groot deel van de Nederlandse vleeskuikenmest wordt hier verbrand. De installatie levert genoeg energie om een stad ter grootte van Den Bosch te kunnen voorzien.

Ammoniakemissie

Ammoniakemissie en de gevolgen daarvan zijn problemen van vroeger die tegenwoordig al flink zijn aangepakt. Sinds 2000 is de emissie sterk verminderd, onder andere ook door emissiearme huisvestingsystemen die nu overal in gebruik zijn. Verdere vermindering zal worden bereikt door ander voer, toevoegingen aan het strooisel, luchtwassers en andere managementmaatregelen. Moderne stallen zullen steeds minder schadelijke stoffen uitstoten.

Milieu
Feiten en cijfers

Bekijk meer pagina’s over feiten en cijfers