Skip to main content

Over ons

Home / Over ons
Over ons

Over ons

Wie is Kip in Nederland?

Sinds 2015 heeft NEPLUVI de voortrekkersrol op zich genomen om de pluimveevleessector positief te belichten en dit middels verschillende mediakanalen te communiceren. De herkomst van kip en met name de verantwoorde wijze waarop dieren, bestemd voor de consumptie, hebben geleefd is een onderwerp waarvoor de publieke interesse groeiende is en waarvan heldere communicatie aan de basis staat van het benodigde maatschappelijk draagvlak om de sector duurzaam te kunnen laten voortbestaan. Om dit vorm te geven is de sectorpromotiecampagne Kip in Nederland gelanceerd. De boodschap op deze website is er niet een van NEPLUVI alleen, maar van de hele keten van betrokken bedrijven bij de productie van kip, inclusief toeleveranciers en dienstverleners. Samen zorgen zij voor de hoge kwaliteit vlees die we in Nederland produceren. En al deze bedrijven afzonderlijk voelen de verantwoordelijkheid voor een goede en transparante informatievoorziening over de sector. NEPLUVI werkt dan ook nauw samen met vertegenwoordigers vanuit de hele productieketen voor de totstandkoming van deze website.

Over ons