Skip to main content

Dilemma tussen milieu en dierenwelzijn

Home / Over de vleeskuikensector / Milieu / Dilemma tussen milieu en dierenwelzijn
Over de vleeskuikensector

Dilemma tussen milieu en dierenwelzijn

Bij het produceren van kip is het soms moeilijk om rekening te houden met zowel dierenwelzijn en milieu. Naast vis heeft kip de meest gunstige CO2-footprint van de dierlijke producten. Bij welzijnsvriendelijke stallen is dit minder gunstig omdat de kippen langzamer groeien en er minder kippen per m2 zijn, waardoor meer ruimte en voer nodig is per kilo kip. In onderstaande tabel zijn voor gangbare kip, scharrelkip en biologische kip de CO2-footprint, energieverbruik en het landverbruik weergegeven. Het gangbare kuiken blijkt op deze factoren het beste te scoren.

Het is in onze sector onmogelijk om te voldoen aan alle wensen. De vleeskuikensector probeert aan alle eisen en wensen te voldoen of te verbeteren maar er zal altijd iets te wensen overblijven. De beste kip bestaat niet.

Milieu

Links staande tabel illustreert de verschillen tussen verschillende houderijsystemen voor vleeskuikens:

Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over milieu