Skip to main content
Dierenwelzijn
Over de vleeskuikensector

Dierenwelzijn

Het welzijn van de dieren staat centraal in de keten en er wordt constant gezocht naar manieren om het nog beter te maken. Fokkerijen selecteren daarom niet alleen op de productie-eigenschappen maar ook op de gezondheid. Goede groei mag niet ten koste gaan van de gezondheid. Daarom zijn sterke poten en een gezond hart bijvoorbeeld aandachtspunten in de fokkerij. Fokkerijen leveren, vooral op de Nederlandse markt, ook traag groeiende rassen voor producten zoals de scharrelkip en biologische kip.

Nederland is een van de weinige landen met specifieke welzijnsregels voor de huisvesting van vermeerderingsdieren. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel ruimte een kip moet hebben en aan welke eisen het stalklimaat en het licht moeten voldoen. Deze regels, die zijn opgenomen in de wet, zijn tot stand gekomen op initiatief van de vleeskuikensector via het toenmalige Productschap Pluimvee en Eieren.

Over de vleeskuikensector

In de broederijen

Ook in de broederijen is veel aandacht voor het dierenwelzijn van de kuikens. Gezonde kuikens voelen zich beter en groeien beter in de stal. Door relevante informatie (via een kuikenpaspoort) mee te sturen naar de vleeskuikenhouder kunnen de omstandigheden aangepast worden aan de behoeftes van de kuikens. Broederijen leveren zowel hennetjes als haantjes. De eendagshaantjes worden dus niet gedood.

Bij een aantal broederijen kijken ze hoe de kuikens zo snel mogelijk na het uitkomen voer, water en licht kunnen krijgen. Zo wordt het kuiken nog sterker en minder vatbaar voor ziekten. Hierdoor hoeft de vleeskuikenhouder minder snel antibiotica te gebruiken. In sommige bedrijven komen de kuikens in de stal uit het ei en hebben hierdoor meteen water en voer tot hun beschikking.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn
Over de vleeskuikensector

In vleeskuikenbedrijven

Vanaf de broederijen gaan de eendagskuikens in klimaat-gecontroleerde vrachtwagens naar een vleeskuikenhouder. Daar komen ze terecht in een schone, voorverwarmde stal met een laag strooisel; letterlijk een warm nest. De kuikens hebben in deze grote open stal veel bewegingsruimte. Ze worden niet, zoals velen denken, in krappe kooien gehouden.

De minimale dierenwelzijnseisen voor vleeskuikenbedrijven staan in Europese regelgevingen en in de Nederlandse ‘Wet Dieren’. Daarin staan bijvoorbeeld de maximale bezettingsdichtheid, eisen voor ventilatie, strooiselkwaliteit, lichtregime en intensiteit.

In Nederland is er nog een eis, namelijk dat vleeskuikens worden onderzocht op ‘voetzoollaesies’. Dit is een aandoening aan de poten en geeft een idee over het dierenwelzijn van de dieren in de stal. Als er veel voetzoollaesies worden gevonden moet de houder het aantal vleeskuikens per vierkante meter verminderen.

Aan het einde van de productiecyclus worden de kippen met de hand of machinaal gevangen, in speciale containers geplaatst en op vrachtwagens gezet. Medewerkers van vang- en laadbedrijven moeten zich houden aan de welzijnseisen in de IKB-PSB regeling (Pluimvee Service Bedrijf). De slachterijen stimuleren ook dat deze mensen een dierenwelzijnstraining volgen.

Vanuit retail organisaties is het besluit genomen om het basisassortiment kip te vervangen door kip met een betere welzijnsstandaard. Doordat steeds meer scharrelkip en biologische kip wordt verkocht schakelen veel vleeskuikenhouders om naar deze systemen.

Over de vleeskuikensector

Bij de slachterijen

Bij aankomst in de slachterij worden de containers uitgeladen in een goed geventileerde aankomsthal bij blauw licht, zodat de kuikens rustig blijven. Vervolgens plaatsen medewerkers van de slachterij de kuikens op een lopende band.

Afhankelijk van de gebruikte methode worden kuikens verdoofd in een gasmengsel of in een elektrisch geladen waterbad. In sommige slachterijen worden de kuikens met container en al in een gasmengsel gebracht en verdoofd. Na de verdoving wordt de halsslagader doorgesneden. Deze manier van verdoving en slacht is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vastgelegd in Europese wetgeving. Hierin staat ook dat het personeel van een slachterij kennis moet hebben van dierenwelzijn. In Nederlandse slachterijen worden hierdoor alle kuikens voor het doden op de juiste manier verdoofd.

Pluimveeslachterijen hebben een welzijnsgids. In deze gids staat voor alle onderdelen in de slachterij een richtlijn die aangeeft hoe ze met de dieren om moeten gaan. In Nederland is op iedere slachterij een getrainde ‘Animal Welfare Officer’ aanwezig die het dierenwelzijn controleert.

Dierenwelzijn
Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over diergezondheid