Skip to main content

Hygiëneverordeningen

Over de vleeskuikensector

Hygiëneverordeningen

De Europese Unie maakt gebruik van hygiëneverordeningen. Alle schakels in de keten zijn eindverantwoordelijk voor hun bijdrage in de productie. De vleeskuikenhouder is verantwoordelijk voor de gezondheid van de dieren en het voorkomen van bepaalde zoönosen. Slachterijen zijn verantwoordelijk voor het hygiënisch behandelen en opslaan van vlees. Deze bedrijven werken allemaal met HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) en/of de hygiënecode. Onder verantwoordelijkheid van de NVWA wordt ieder pluimveekarkas gekeurd. De winkeliers en supermarkten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld zorgen dat de producten niet na de uiterlijke verkoopdata worden verkocht.

Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over voedselveiligheid & volksgezondheid