Skip to main content

Over de vleeskuikensector

Home / Over de vleeskuikensector
Kip in Nederland:

Over de vleeskuikensector

Alle bedrijven binnen de productieketen van kip van toeleveranciers en fokkerijen tot vleesverwerkende bedrijven, dragen bij aan de hoge kwaliteit van het vlees dat we in Nederland produceren.

Over de vleeskuikensector
Over de vleeskuikensector

Inleiding

Alle bedrijven binnen de productieketen van kip van toeleveranciers en fokkerijen tot vleesverwerkende bedrijven, dragen bij aan de hoge kwaliteit van het vlees dat we in Nederland produceren. Iedere schakel heeft zijn eigen, gespecialiseerde rol. De Nederlandse pluimveevleessector heeft internationaal een goede reputatie, onder andere door de hoogwaardige, betaalbare en duurzame producten. Een goede samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten draagt hier aan bij. De prestaties van de individuele bedrijven en van de gehele keten worden gegarandeerd door wetgeving en de intensieve controle hierop. Maar ook door vrijwillige programma’s zoals de Integrale Ketenbeheersing (IKB), waar vrijwel alle Nederlandse bedrijven aan meedoen.

De keten ontrafeld
Over de vleeskuikensector

De vleeskuikensector

Bij de productie van kip is de hele keten betrokken. Ieder onderdeel van de keten heeft zijn eigen rol: fokkerijen, broederijen, pluimveebedrijven en slachterijen. Daarnaast zijn er ook bedrijven als voerfabrikanten, dierenartsenpraktijken, diergeneesmiddelenproducenten, pluimveeservicebedrijven en leveranciers voor de inrichting van stallen. Binnen de Nederlandse pluimveesector hebben een aantal van deze bedrijven een grote rol gekregen en exporteren hun producten over de hele wereld. Ook de Wageningen Universiteit speelt een belangrijke rol bij ontwikkelingen in de sector waardoor de status van de pluimveesector gewaarborgd kan worden. Zie ook dit filmpje waarin onderzoekster Ingrid de Jong dat toelicht.

Door goede samenwerking tussen de ketenpartners kan de Nederlandse vleeskuikensector hoogwaardige, betaalbare en duurzame producten leveren. De Nederlandse kip is zowel in binnen als buitenland populair. De bedrijven binnen de keten zetten zich in om veilig en duurzaam te werken. Dit gebeurt voor een deel door streng gecontroleerde wetgeving maar ook door ‘vrijwillige’ programma’s zoals de Integrale Ketenbeheersing (IKB), waar vrijwel alle bedrijven aan meedoen.

Over de vleeskuikensector
Over de vleeskuikensector
Over de vleeskuikensector

De sector laat zien hoe ze werkt

De vleeskuikensector wordt gevolgd door verschillende maatschappelijke partijen waaronder de media. De sector is transparant over hoe ze werkt en opent daarom ook haar deuren voor de media. Ondernemers in de sector vertellen graag over hun manier van werken, over de vernieuwingen waar ze mee bezig zijn en de verbeteringen die al hebben plaatsgevonden.

Een paar voorbeelden van tv-programma’s waar aan is meegewerkt:

  • De Keuringsdienst van Waarde gaat in dit filmpje in op de vraag of de nieuwe kipconcepten waarbij trager groeiende rassen worden gebruikt ook beter zijn voor het dierenwelzijn. Verder werd antwoord gegeven op de vraag of dit dan ook betekent dat deze kip duurzamer is.
  • Erik van Veldhuisen nodigde Winston Post uit, presentator van het programma Nederland Proeft, uit om op zijn bedrijf te komen kijken.
  • In twee afleveringen van Schoner Nederland vertellen Dick Schieven en Bart van de Veerdonk over hun bedrijf.
  • In Nederland Proeft liet Corien Wolfs zien hoe zij haar gangbare kuikens houdt.
  • In de aflevering van LifestylExperience vertelt Paul Grefte over de vleeskuikensector en zijn bedrijf.
  • De Keuringsdienst van Waarde ging op zoek naar de vraag hoe kippen in Nederland worden geslacht.

Ook interessant is deze film getiteld Pluimveevlees gecontroleerde kwaliteit waarin de makers de productieketen van kip in beeld brengen.

Kip in Nederland:

De keten van bedrijven

Alle bedrijven binnen de productieketen van kip van toeleveranciers en fokkerijen tot vleesverwerkende bedrijven, dragen bij aan de hoge kwaliteit van het vlees dat we in Nederland produceren.

Duurzame productie

Een evenwichtige benadering

Kip moet gezond zijn, de productie moet veilig zijn voor het milieu en het dier, het moet veilig zijn, betaalbaar, en ga zo maar door. De productie van kip moet aan vele eisen voldoen en als die dat doet hebben we een duurzaam product. In het maatschappelijk debat blijven veel aspecten van duurzaamheid onderbelicht.

De vleeskuikensector wil een benadering van de duurzaamheid waarbij alle relevante onderwerpen worden aangekaart. Er moet dan rekening worden gehouden met dat sommige doelen elkaar in de weg staan. Zo kan het beter dierenwelzijn in het nadeel zijn van milieudoelstellingen of gaan door extra eisen aan de kwaliteit de prijzen omhoog. Het streven naar duurzaamheid betekent dus dat er tussen alle aspecten een balans is.

Over de vleeskuikensector
Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over de keten ontrafeld