Skip to main content

Volksgezondheid

Home / Feiten en cijfers / Volksgezondheid
Feiten en cijfers

Volksgezondheid

Salmonella:

De strenge Nederlandse aanpak blijkt succesvol. In de slachterij en uitsnijderij wordt de aanwezigheid van Salmonella gemeten. In 2000 was dit nog 22%, inmiddels is dit nog maar enkele procenten. Hieronder vallen alle typen salmonella, waarvan er meer dan 2300 zijn. De twee Salmonella typen die de meeste menselijke besmettingen veroorzaken (Salmonella enteritidis en typhimurium) worden op minder dan 0,1% van de eindproducten gevonden.

Volksgezondheid
Volksgezondheid
Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Kip is geen steriel product en dus kan Salmonella voorkomen. Maar het levert gelukkig maar een kleine bijdrage aan het aantal voedsel gerelateerde salmonellabesmettingen bij de mens. Dit bleek uit een recente rapportage van de Europese Voedsel en Waren autoriteit (EFSA). Nederland scoort zeer goed in de preventie van Salmonella’s. Daaruit bleek dat bijna 45% van de voedselgerelateerde besmettingen bij de mens toe te schrijven zijn aan eieren en ei-producten. Daarna volgen producten zoals snoep en chocolade (10,5%) en varkensvlees (8,9%). Samen met bakkerijwaren en rundvlees is kip in zo’n 5% van de gevallen de oorzaak. Voor de vleeskuikensector is verdere vermindering van besmettingen alsnog een belangrijk doel. Verder blijft de keuken hygiëne van groot belang. Daarom zit er op de verpakking van kip altijd een etiket met de tekst “let op geef schadelijke bacteriën geen kans. Zorg daarom dat deze bacteriën niet via de verpakking, uw handen of het keukengerei in uw eten terecht komen. Maak dit vlees door en door gaar om deze bacteriën uit te schakelen.”

Feiten en cijfers

Antibiotica

Antibioticaresistentie is een probleem voor mensen en dieren. In hoeverre het gebruik van antibiotica in de veehouderij bijdraagt aan de resistentie bij mensen is onduidelijk. Toch werkt de vleeskuikensector sinds 2009 aan een vermindering van het antibioticagebruik. Van 2009 tot en met 2023 is dit al met 80% verminderd, de meeste daling van alle andere veehouderijsectoren. De sector wil nog meer verbeteren om verdere reductie te behalen. Meer over dit onderwerp staat op deze pagina.

Feiten en cijfers

Bekijk meer pagina’s over feiten en cijfers