Skip to main content

Vleeskuikenbedrijven

Over de vleeskuikensector

Vleeskuikenbedrijven

De jonge vleeskuikens komen aan in schone en verwarmde stallen, met vers strooisel op de vloer. De vleeskuikenhouder streeft ernaar om de optimale omstandigheden te creëren. De kuikens krijgen voer wat is afgestemd op de leeftijd en ze hebben toegang tot schoon drinkwater. Ook het klimaat is optimaal (temperatuur, luchtcirculatie, etc.). Door informatie over het gewicht, voer en wateropname en het gedrag te verzamelen kunnen de vleeskuikenhouders de omstandigheden waar nodig aanpassen, als het nodig is ook in overleg met dierenartsen.

Hoelang kuikens in de vleeskuikenbedrijven zijn verschilt per soort kip. Biologische kuikens worden na 10 weken geslacht. Gangbare kuikens groeien sneller en worden na ongeveer 6 weken geslacht. Bij het slachten weegt een kuiken rond de 2-2.5 kg.

De vleeskuikens worden of met de hand of met machines gevangen, in containers geladen en op vrachtwagens geplaatst.

Vleeskuikenbedrijven
Vleeskuikenbedrijven
Over de vleeskuikensector

Verscheidenheid in het houden van vleeskuikens:

In de afgelopen jaren zijn er voor kippenvlees vele plusconcepten ontwikkeld. Vooral de tussensegmenten, tussen reguliere en biologische kip, zijn flink uitgebreid. Deze ontwikkeling heeft de keuze voor de consument vergroot en is duidelijk zichtbaar in de afzetcijfers.

Er zijn keurmerken die door officiële instanties worden gecontroleerd (zoals “biologisch” of “scharrel”). Ook is er in Nederland een keurmerk voor vlees en eieren, Beter Leven kenmerk. Dit keurmerk is opgezet door o.a. de dierenbescherming. De bedoeling hiervan was om met een sterrensysteem voor de consument duidelijk te maken welk product welk niveau van dierenwelzijn heeft. Verschillende aanbieders van kip hebben hun eigen kipconcepten ontwikkeld en ook slagers en vleesverwerkers hebben plusconcepten. Dit kun je vaak herkennen aan de Beter Leven sterren en/of er voldaan wordt aan de scharrel of biologische eisen.

Hieronder wordt voor een aantal van de genoemde concepten toegelicht waaraan onder andere moet worden voldaan.

Regulier
Reguliere vleeskuikens worden na 35 tot 45 dagen geslacht en groeien tot 65 gram per dag. Er worden 20 tot 24 dieren per m2 gehouden. De dieren kunnen niet naar buiten maar kunnen in de stal vrij rondscharrelen. De voorzieningen in de stal om het welzijn van de kippen te garanderen voldoet aan de Europese wetgeving (waarin bijvoorbeeld staat hoeveel kippen per m2 gehouden mogen worden). De dieren hebben de hele dag door voedsel en water. In Nederland schenken ze ook aandacht aan de voetzooltjes van kippen, deze worden gecontroleerd als maatstaf voor de welzijn van de dieren. Als er vaak afwijkingen worden ontdekt is dat een teken dat er te veel kippen in de stal zitten en moet de boer maatregelen nemen.

Scharrel
De Europese Commissie heeft de minimumeisen voor scharrelvlees officieel vastgelegd. Er zijn verschillende soorten scharrelvlees; binnengehouden scharrel, scharrel met uitloop, boerenscharrel met uitloop en boerenscharrel met vrije uitloop. Voor ieder van deze vormen gelden andere eisen. De meeste scharrelvleeskuikenbedrijven werken volgens de eisen van het 1 ster Beter Leven kenmerk met overdekte uitloop. Bedrijven die scharrelvlees produceren worden daarop gecontroleerd door de NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren).

Ter illustratie zijn de belangrijkste eisen voor scharrel met uitloop:

  • Kippen hebben een uitloop naar buiten van tenminste 1 m2 per kip.
  • De stallen hebben daglicht.
  • Per m² mogen in de stal maximaal 13 kippen worden gehouden.
  • De stal moet minimaal 8 uur aaneengesloten donker zijn.
  • Kippen mogen na 56 dagen worden geslacht.

Biologisch
Er is een Europese Verordening waarin staat waaraan het houden van biologische vleeskuikens moet voldoen. Deze Verordening is overgenomen in de Nederlandse wetgeving. De certificerende organisatie Skal controleert of de verschillende keurmerken voor biologisch aan die richtlijnen voldoen. In Nederland zijn EKO en Demeter de bekendste keurmerken. Demeter is een keurmerk voor biologisch-dynamische landbouw en gaat een stapje verder dan het EKO-keurmerk. Demeter producten mogen daarom ook het EKO-keurmerk dragen.

Voor biologisch gehouden vleeskuikens gelden onder andere deze eisen:

  • Maximaal 10 kippen per m² (in de stal)
  • Er is een vrije uitloop beschikbaar van 4 m² per kip
  • Er worden kippen van een langzaam groeiend ras gehouden die maximaal 30-40 gram per dag groeien
  • Kippen worden minimaal 70-81 dagen oud
  • Het voer moet biologisch geteeld zijn
Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over de keten ontrafeld