Skip to main content

Kwaliteit

Over de vleeskuikensector

Kwaliteit

Product van topkwaliteit is de trots van de sector. Om die kwaliteit te garanderen wordt de Nederlandse vleeskuikensector in alle schakels streng in de gaten gehouden. De bedrijven moeten zich houden aan regels op verschillende gebieden (van arbo tot dierenwelzijn) en op verschillende niveaus (van Europese regelgeving tot lokale omgevingseisen). Overheidsinstanties zoals de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) of lokale overheden zorgen dat ze zich aan de regels houden.

Omdat de kwaliteit zo belangrijk is, is het volgen van de wettelijke regels voor de sector niet voldoende. Er zijn meerdere private kwaliteitsregelingen opgericht zoals IKB Kip die de kwaliteit nog meer aanscherpen. Door de kwaliteitsregelingen en de algemene regels worden regelmatig dubbele controles uitgevoerd, en private eisen gaan vaak net een stapje verder dan de standaarden van de wetgeving. Hierdoor wordt de kwaliteit van de producten steeds beter.

Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over Kwaliteit