Skip to main content

Toeleverende bedrijven

Home / Over de vleeskuikensector / De keten ontrafeld / Toeleverende bedrijven
Toeleverende bedrijven
Over de vleeskuikensector

Toeleverende bedrijven

De bedrijven in de vleeskuikensector worden ondersteund door toeleverende bedrijven. Dit zijn ondernemingen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld het leveren van diervoer, veterinaire zorg (dierenartsen en de farmaceutische sector), stalapparatuur, ontwikkelaars van broedmachines of slachterijapparatuur, etc.. Het zijn bedrijven die, vaak samen met ondernemers uit de vleeskuikensector, zoeken naar betere producten die voordelen bieden op de werkvloer bij pluimveehouders, broederijen en slachterijen.

Deze bedrijven dragen bij aan de status van de Nederlandse vleeskuikensector wereldwijd. Deze bedrijven helpen de sector om te verbeteren op het gebied van bijvoorbeeld milieu, voedselkwaliteit en dierenwelzijn.

Over de vleeskuikensector

Diervoer

De Nederlandse diervoederindustrie werkt elke dag aan het beste voer voor gezonde dieren. Hiervoor worden meer dan 300 grondstoffen gebruikt. Het gaat om co-producten, primaire grondstoffen, mineralen, toevoegingsmiddelen, premixen, vetten en oliën. Meer informatie hierover vindt u in de grondstoffenwijzer.

Vleeskuikens eten korreltjes, hierin zit onder andere granen zoals mais, tarwe en gerst, maar ook vitaminen, mineralen en hoogwaardige eiwit- en vetbronnen. Meestal wordt ook nog soja in het voer opgenomen om de vleeskuikens van voldoende eiwitten te voorzien.

Vleeskuikens krijgen een uitgebalanceerd diervoer dat steeds wordt aangepast aan de behoefte van de dieren. Steeds wordt er gebruik gemaakt van de beste mineralen en grondstoffen om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeftes van de kuikens.

Een kip gaat van nature efficiënt om met zijn grondstoffen. Om 1 kilo kip te krijgen is in Nederland gemiddeld 1,63 kilo voer nodig. Voor andere dieren is veel meer voer nodig om een kilo vlees te krijgen. Ook in vergelijking met veel andere landen doet Nederland het goed. Door samen met voerproducenten te zoeken naar manieren om de voerconversie nog verder te verbeteren kan de impact op het milieu flink worden verminderd.

Toeleverende bedrijven
Toeleverende bedrijven
Over de vleeskuikensector

Voedselveiligheid

Voor veilig kippenvlees zijn veilige diervoeders nodig. De manier van werken van diervoederleveranciers (zowel producenten als handelaren) moet ook zorgvuldig en transparant zijn. Dit doen de leveranciers via GMP+ international en SecureFeed.

GMP+
Het GMP+ certificatie schema stelt voorwaarden aan de diervoederfabrieken, opslag, transport, personeel, procedures en documentatie. GMP+ stelt duidelijke voorwaarden, zodat diervoederveiligheid en duurzaamheid kunnen worden gegarandeerd en certificatie-instellingen onafhankelijke controles kunnen uitvoeren. Een GMP+ keurmerk betekent dat bedrijven aan de eisen van de diervoederindustrie voldoen.

SecureFeed
SecureFeed verzekert de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen aan de veehouders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een systeem voor het toezichthouden op en de risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers.

Over de vleeskuikensector

Duurzaamheid en Innovatie

Verduurzaming grondstoffen
Sinds 2015 is alle soja die de Nederlandse diervoederindustrie gebruikt gegarandeerd van een duurzame teelt afkomstig. Dat is vastgelegd in een verbond en door de Nederlandse diervoerbedrijven ondertekend. Bij de vaststelling wat duurzame soja is worden de FEFAC Soy Sourcing Guidelines aangehouden. Voor de palmolie die door de Nederlandse bedrijven wordt gebruikt geldt dat deze duurzaam is volgens de regels van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

De Nederlandse diervoederindustrie doet mee aan het onderzoek naar alternatieve eiwitten. Ook wordt er onderzoek gedaan binnen de Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN) naar het verhogen van de voederefficiëntie en naar het verlagen van emissies van bepaalde stoffen.

Insectenolie
Vroeger aten kippen zaden en larven die zij zelf bij elkaar scharrelden.
Nog niet zo lang geleden werd pluimveevoer vooral gemaakt op basis van voedingswaarden, ongeacht de grondstof, maar het voeren van oliën en eiwitten uit insecten draagt extra bij aan de gezondheid van kippen.

Toch is het gebruik van insectenolie binnen de food en feed sector nieuw. Sinds het gebruik van insecten in voer zijn de effecten hiervan geanalyseerd, de resultaten lieten zien dat de kuikens in groei en voederconversie verbeteren bij het eten van insectenolie vergeleken met sojaolie. Insectenolie is ook makkelijk te verteren. Ook bevat het laurinezuur wat goed is voor de gezondheid.

Daarnaast is insectenolie milieuvriendelijk en komt het onder andere uit Nederland. Dit laatste in tegenstelling tot bijvoorbeeld soja dat veelal uit Latijns Amerika wordt geimporteerd. Het toepassen van insectenolie in diervoeder is de eerste zichtbare stap naar een overschakeling naar alternatieve grondstoffen.

Meer informatie:
De diervoersector wordt in Nederland vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi).

Meer informatie
Toeleverende bedrijven
Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over de keten ontrafeld