Skip to main content
Over de vleeskuikensector

Transparantie

Transparant werken is goed voor afnemers en leveranciers, deze kunnen zo optreden tegen risico’s voor de voedselveiligheid. Zo kunnen ze beter kansen herkennen om de productie te verbeteren. Goede uitwisseling en vastlegging van informatie is heel belangrijk om goede controles uit te kunnen voeren.

De afgelopen jaren is er veel gedaan om de transparantie in de keten te verbeteren. Zo geeft het kuikenpaspoort sinds 2011 de vleeskuikenhouder meer informatie over de herkomst en de gezondheid van de kuikens. Deze informatie kan worden gebruikt bij de verzorging en zo hoeven er minder vaak geneesmiddelen te worden gebruikt.

Ook voor de slachterij is het belangrijk om relevante informatie te ontvangen over de dieren. Daarom verstrekt de pluimveehouder met het VKI-formulier (VKI staat voor Voedsel Keten Informatie) informatie over de herkomst, gezondheid, traceerbaarheid en (eventueel) gebruikte medicatie van de kuikens.

Het Koppel informatiesysteem Pluimvee (KIP) is de ‘burgerlijke stand’ van het Nederlandse pluimveebedrijfsleven. In het KIP-systeem wordt de aan- en afvoer van al het levende pluimvee geregistreerd. Op deze manier weten we op ieder moment waar alle dieren zich bevinden en waar ze vandaan zijn gekomen. Dit is met name van belang bij het uitvoeren van programma’s voor de diergezondheid en voedselveiligheid. Bijvoorbeeld de programma’s voor het bestrijden van salmonella en het verminderen van het antibioticagebruik. Daarnaast is het bij een uitbraak van een dierziekte zoals vogelgriep van groot belang om te weten waar alle dieren zich bevinden en waar zij vandaan komen. Dit zorgt ervoor dat de risico’s op verspreiding goed in kaart kunnen worden gebracht en helpt de overheid en sector de juiste maatregelen te nemen.

Transparantie
Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over voedselveiligheid & volksgezondheid