Skip to main content

De keten ontrafeld

Home / Over de vleeskuikensector / De keten ontrafeld
Over de vleeskuikensector

De keten ontrafeld

Binnen de productie van kip heeft iedere schakel zijn eigen rol. Dat begint bij de fokkerijorganisaties die nieuwe of verbeterde rassen ontwikkelen. Zij verkopen grootouder- of ouderkippen. Deze kippen worden gehouden op pluimveebedrijven waar de hennen bevruchte eieren leggen. Na 21 dagen in een broederij komen er kuikentjes uit. Deze kuikens gaan na 6 tot 10 weken naar een vieeskuikenbedrijf, waarna ze worden geslacht in een slachterij. Deze slachterijen hebben aandacht voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en het milieu. Het kippenviees wordt bij de slachterij of in uitsnijderijen versneden en verpakt.

We lichten graag wat meer toe over de bedrijven in de keten.

Productieketen infographicFactsheet fabels en feiten
De keten ontrafeld
Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over de keten ontrafeld