Skip to main content

Emissies

Over de vleeskuikensector

Emissies

In de ontlasting van kippen zit ammoniak. Dit kan schadelijk zijn voor bos-en natuurgebieden. Sinds 2000 is de ammoniakemissie sterk verminderd. Dit komt onder andere door emissiearme huisvestingsystemen die nu overal worden gebruikt en de mestverbrandingsinstallatie in Moerdijk.

Door middel van ander voer en strooisel zal dit in de nabije toekomst nog minder worden. Moderne stallen stoten door vernieuwingen steeds minder schadelijke stoffen uit.

Wat ook slecht is voor de lucht is de fijnstof die ontstaat bij pluimveehouderijen. Als de deeltjes heel klein zijn kunnen ze bij inademing in de longen terecht komen en dat is voor zowel mens als dier schadelijk.

Nieuwe ontwikkelingen zorgen er binnenkort voor dat de stallucht nog schoner wordt (waterwassers die het stof uit de ventilatielucht wassen of ionisatiesystemen die fijnstof uit de lucht filteren).

Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over milieu