Skip to main content
Residuen
Over de vleeskuikensector

Residuen

Er wordt wel eens gezegd dat kip residuen van antibiotica kan bevatten. Dat is niet waar. Er zijn strenge regels die voorkomen dat er residuen in Nederlands vlees zitten.

Residuen worden onder andere voorkomen omdat er in Nederland zeer strenge regels zijn voor het gebruiken van medicijnen. Vroeger werd antibiotica preventief gebruikt maar tegenwoordig is dat verboden. Antibiotica mag alleen gebruikt worden als dieren ziek zijn, op recept van een dierenarts.

Maar ook wanneer een medicijn wordt gebruikt zijn er wetten die residuen voorkomen. Voor elk geneesmiddel dat wordt gebruikt is een wachttijd vastgesteld die moet worden aangehouden voordat het dier mag worden geslacht. Na deze wachttijd zijn er vrijwel geen residuen van het medicijn terug te vinden. En al zeker niet boven de strenge Europese residu limieten die zijn vastgesteld.

Maximale Residu Limieten (MRL’s) worden vastgesteld voor de actieve stoffen in diergeneesmiddelen maar bijvoorbeeld ook die in gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De MRL’s worden door de Europese Commissie, gebaseerd op wetenschappelijke adviezen van experts, vastgesteld. Op de website van het RIVM kunt u meer lezen over de MRL’s.
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit houdt streng toezicht op deze wetgeving. Ze stelt vast dat bedrijven zich aan de vastgestelde wachttermijnen houden en dat er geen residuen van antibiotica in het vlees worden gevonden.

Ondernemers in de vleeskuikensector zijn ook verplicht om zelfcontrole uit te voeren op residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen. Pluimveehouders die deelnemen aan IKB-Kip zijn verplicht om mee te doen aan een zelfcontroleprogramma dat is opgesteld door de vleeskuikensector. In dit programma wordt onafhankelijk en onaangekondigd gecontroleerd op residuen van antibiotica en verboden stoffen. Er worden door onafhankelijke instellingen op verschillende plaatsen monsters afgenomen die worden getest op residuen. Als er iets niet klopt wordt dit altijd doorgegeven aan de NVWA. Op de website AVINED leest u meer over het zelfcontroleprogramma
voor vleeskuikenbedrijven.

Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over voedselveiligheid & volksgezondheid