Skip to main content
Zoönosen
Over de vleeskuikensector

Zoönosen

Een deel van de infectieziekten bij dieren is ook besmettelijk voor mensen: de ’zoönosen’. Bekende kippen-zoönosen zijn Salmonella en Campylobacter. Consumenten kunnen risico’s voorkomen door kip op de juiste manier te bewaren. Ook moet kip door en door worden verhit voordat je het opeet en moet je contact tussen rauwe kip en andere voedingsmiddelen vermijden.

Over de vleeskuikensector

Salmonella

Er zijn meer dan 2300 verschillende typen Salmonella’s en het grootste deel is niet gevaarlijk voor mens of dier. Salmonella Typhimurium (St) en Salmonella Enteriditis (Se) worden door de EU gezien als relevant voor de gezondheid van de mens en voor deze types zijn er dus ook strenge regels en eisen. Er zijn voor de hele keten strenge hygiëne maatregelen om besmetting te voorkomen. De Nederlandse vleeskuikensector voldoet al jaren aan de Europese doelen van max 1% Se/St besmetting van vleeskuikens. In de Nederlandse vleeskuikensector is de besmetting van kip met Salmonella al sterk verminderd, onder andere door strenge monitoringsprogramma’s in vleeskuikenbedrijven en de vleesverwerkende industrie. Zo weten ze van tevoren of de vleeskuikens die naar een slachterij gaan besmet zijn. Als dit zo is moet het slachthuis deze dieren aan het einde van de dag slachten om kruisbesmetting te voorkomen. Als er Se of St besmetting is moet het vlees voor de verkoop worden verhit zodat deze bacteriën dood zijn voordat het vlees bij de consument terecht komt.

Zoönosen
Zoönosen
Over de vleeskuikensector

Campylobacter

Campylobacter is de meest voorkomende zoönose bij de mens. De Campylobacter-bacterie komt ook voor bij vleeskuikens als een normale darmbacterie. Ze worden er dus niet ziek van. In vergelijking met andere Europese lidstaten is de aanwezigheid van Campylobacter op Nederlands pluimveevlees relatief laag. De sector blijft wel hard werken om het niveau nog verder omlaag te halen. Hiervoor doet de Nederlandse vleeskuikensector mee in het project “Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector” en in een groot internationaal onderzoeksproject: CAMPYBRO.

Over de vleeskuikensector

Lees meer pagina’s over voedselveiligheid & volksgezondheid