Skip to main content

Kip in Nederland: Continu in ontwikkeling

De Nederlandse vleeskuikensector is volop in beweging. Door intensieve samenwerking en uitwisseling van kennis binnen de sector ontstaan er steeds nieuwe ontwikkelingen op verschillende gebieden.

Lees meer
Home page

Over de vleeskuikensector

Alle bedrijven binnen de productieketen van kip van toeleveranciers en fokkerijen tot vleesverwerkende bedrijven…

Home page

Persberichten

Lees de laatste updates en aankondigingen van Nepluvi in ons persberichtenoverzicht. We houden je op de hoogte van recente ontwikkelingen in de pluimveesector.

Home page

Continu in ontwikkeling

De Nederlandse vleeskuikensector is volop in beweging. Door intensieve samenwerking en uitwisseling van kennis binnen…

Home page

Feiten en cijfers

De Nederlandse pluimveesector is een belangrijk onderdeel van onze voedingsmiddelenindustrie. De pluimveevleesverwerkende…

Kip in Nederland

De vleeskuikensector in beweging

Nederlands pluimveevlees is populair bij afnemers over de hele wereld. De belangrijkste klanten bevinden zich in Europa, maar ook buiten Europa wordt veel Nederlandse kip verkocht. Op deze manier levert de sector een grote bijdrage aan de totale exportwaarde van de Nederlandse landbouwsector.

Lees meer
Wie is Kip in Nederland?

Sinds 2015 heeft NEPLUVI de voortrekkersrol op zich genomen om de pluimveevleessector positief te belichten en dit middels verschillende mediakanalen te communiceren.

De herkomst van kip en met name de verantwoorde wijze waarop dieren, bestemd voor de consumptie, hebben geleefd is een onderwerp waarvoor de publieke interesse groeiende is en waarvan heldere communicatie aan de basis staat van het benodigde maatschappelijk draagvlak om de sector duurzaam te kunnen laten voortbestaan. Om dit vorm te geven is de sectorpromotiecampagne Kip in Nederland gelanceerd.

  • Goede en transparante informatievoorziening over de sector
  • Samen zorgen zij voor de hoge kwaliteit vlees
  • De hele keten van betrokken bedrijven bij de productie van kip
Home page
Kip in Nederland:

Over de vleeskuikensector

Alle bedrijven binnen de productieketen van kip van toeleveranciers en fokkerijen tot vleesverwerkende bedrijven, dragen bij aan de hoge kwaliteit van het vlees dat we in Nederland produceren.

Home page

De keten ontrafeld

Binnen de productie van kip heeft iedere schakel zijn eigen…

Home page

Milieu

Het verminderen van de invloed op het milieu is belangrijk…

Home page

Kwaliteit

Product van topkwaliteit is de trots van de sector…

Home page

Diergezondheid & Dierenwelzijn

De gezondheid en het welzijn van de dieren staan voor…

Home page

Voedselveiligheid & Volksgezondheid

Voedselveiligheid en volksgezondheid zijn heel belangrijk voor de…

Media

Galerij

Alle bedrijven binnen de productieketen van kip van toeleveranciers en fokkerijen tot vleesverwerkende bedrijven, dragen bij aan de hoge kwaliteit van het vlees dat we in Nederland produceren.

Films uit de sector

De sector in beeld

Terugkijken ONZE KIP! EVENT - 10 Nov 2020
EU Van boerderij tot verwerking
Dierenwelzijn vs milieu
Duurzaamheid in de Nederlandse agrarische sector
Vierkantsverwaarding in de pluimveeverwerkende industrie
Sectorpromotie film hitteprotocol pluimveesector
Pluimvee in Nederland:

Feiten en cijfers

De Nederlandse pluimveesector is een belangrijk onderdeel van onze voedingsmiddelenindustrie. De pluimveevleesverwerkende sector verzorgt banen voor een groot aantal werknemers in Nederland. Deze sector houdt in 2021 ruim 10.000 mensen aan het werk.

Home page
Pluimvee in Nederland:

Heb je een vraag? Bekijk deze antwoorden:

Waarom deze site?

Wij vinden het belangrijk dat er een evenwichtige en op feiten gebaseerd beeld ontstaat over de inspanningen die de sector verricht. Op deze site geven we alle informatie over de vleeskuikensector en laten we zien waar we nu staan, en waar we binnen de gehele keten aan werken.

Wie is de initiatiefnemer van deze site?

De site is een initiatief vanuit de sector; ondernemers die pluimvee slachten en/of pluimveevlees be- en verwerken, maar ook bedrijven die handelen in pluimveevlees en/of levend slachtpluimvee. Kortom, de leden die aangesloten zijn bij NEPLUVI.

Wie is NEPLUVI?

NEPLUVI is de Nederlandse vereniging van pluimveevlees producerende bedrijven. Bij NEPLUVI zijn ondernemers aangesloten die pluimvee slachten en/of pluimveevlees be- en verwerken, maar ook bedrijven die handelen in pluimveevlees en/of levend slachtpluimvee.

Lees meer