Skip to main content
Nieuws

Antibioticagebruik vleeskuikens weer verder gedaald

By mei 26, 2016juni 13th, 2024No Comments
26 – mei – 2016: Het antibioticagebruik in de vleeskuikensector daalde in 2015 met 21% ten opzichte van 2014. Dat betekent dat in vergelijking met het peiljaar 2009 al een reductie van 65% is behaald.
Wageningen Universiteit waardevol voor de vleeskuikensector

Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage die de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft opgesteld in opdracht van de stichting AVINED. Van alle koppels vleeskuikens die in 2015 werden afgeleverd is in 66% van de gevallen géén antibiotica gebruikt.

Ook wanneer dieper wordt ingezoomd op de materie zijn positieve trends zichtbaar. Zo is het gebruik van derde keus middelen, die belangrijk zijn voor de humane gezondheidszorg, met 94% afgenomen ten opzichte van 2011.

Deze daling volgt op een jaar waarin de reductie stagneerde. Nu zet de positieve trend zich dus verder door. Ondertussen werkt de sector aan verdere reductie. Zo wordt de laatste hand gelegd aan een “vervolgaanpak antibiotica 2016-2020”.

De GD heeft de gegevens berekend volgens een methode die de sector al sinds 2008 gebruikt en die gebaseerd is op het aantal behandeldagen en het aantal dierdagen. De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) gebruikt een andere methode die gebaseerd is op de geleverde kilogrammen antibiotica en een gemiddeld diergewicht. Hierdoor kunnen verschillen optreden in de gerapporteerde getallen.

Update 7 juni 2016:
De SDa heeft de cijfers van het antibioticagebruik in de veehouderijsectoren 2015 gepubliceerd. Van alle veehouderijsectoren vond de sterkste daling plaats bij de vleeskuikens (7,4%). De sector deelt de mening van de SDa dat verdere verbeteringen te halen zijn bij bedrijven met een relatief hoog antibioticagebruik (de rode bedrijven). De sector werkt daarom, zoals hierboven al aangegeven, samen met de overheid aan een vervolg aanpak voor de periode 2016 – 2020. Daar maken ook de door de SDa gewenste kritisch succesfactoren onderdeel van uit. Voor meer informatie verwijzen we u naar het door de SDa gepubliceerde rapport.

Meer informatie kunt u nalezen op de website van AVINED.