Diergezondheid en dierenwelzijn

Dierengezondheid

Kippen kunnen in hun gezondheid worden bedreigd door verschillende ziekteverwekkers. Sommige daarvan vormen ook een risico voor de mens, de zogeheten zoönosen. De meeste aandoeningen zijn echter vooral voor de kippen zelf schadelijk.
 

De bekendste pluimveeziekte die een groot effect heeft gehad op de diergezondheid is waarschijnlijk vogelgriep, of aviaire influenza (AI). Besmetting met dit virus gebeurt in de meeste gevallen door (indirect) contact met (wilde) watervogels. Bij een uitbraak van vogelgriep gelden wettelijke bepalingen ten aanzien van de bestrijding. De afgelopen jaren is een aantal keer een uitbraak geweest, grotendeels op leghennenbedrijven met een vrije uitloop. In de meeste gevallen ging het om een laag pathogene (minder gevaarlijke) virussoort.
 

Eind 2014 werd de sector echter getroffen door een aantal uitbraken van een hoog pathogeen virus. Hoewel de kippen op de getroffen bedrijven geen vrije uitloop hadden, denken experts dat wilde watervogels de bron waren. Bij Nederlandse vleeskuikens is in afgelopen jaren - ook niet tijdens de grote uitbraak in 2003 - geen vogelgriep vastgesteld. De verplichte bestrijdingsmaatregelen om de diergezondheid te waarborgen hebben niettemin een enorme impact op de sector.


Alleen in zeldzame gevallen kunnen mensen geïnfecteerd worden met vogelgriep. Dit kan als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen, zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen. Het eten van kip is volstrekt veilig. Vlees van zieke kippen komt hoe dan ook niet in de winkels terecht.
 

Lees meer pagina's over diergezondheid en dierenwelzijn