Kwaliteit

Kwaliteit

Product van topkwaliteit is de trots van de sector. Om die kwaliteit te garanderen wordt de Nederlandse vleeskuikensector in alle schakels van de productieketen streng gereguleerd. De bedrijven zijn gehouden aan regels op uiteenlopende terreinen (van arbo tot dierenwelzijn) en op verschillende niveaus (van Europese regelgeving tot lokale omgevingseisen). Overheidsinstanties zoals de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) of lokale overheden zien toe op de naleving.

 

Omwille van de kwaliteit gaat men echter verder den het volgen van de regels alleen. Door de vleeskuikensector zelf, maar ook door afnemers, zijn diverse kwaliteitsregelingen opgericht zoals IKB Kip die door de keten heen extra waarborgen bieden. De kwaliteitsregelingen overlappen soms met regelgeving, met dubbele controles tot gevolg. Soms bevatten de regelingen normen die de wetgeving overstijgen. Daarmee wordt het kwaliteitsplafond voor deelnemende bedrijven naar een hoger niveau getild.

Lees meer pagina's over kwaliteit