Voedselveiligheid en volksgezondheid

Hygiëneverordeningen

De Europese Unie kiest voor een integrale benadering van hygiëne door middel van hygiëneverordeningen. Alle schakels in de keten zijn eindverantwoordelijk voor hun eigen bijdrage in de productie. Zo is de vleeskuikenhouder aanspreekbaar op de gezondheid van de dieren en het voorkomen van bepaalde zoönosen. De slachterijen en verwerkers zijn verantwoordelijk voor het hygiënisch bewerken en opslaan van vlees. Deze bedrijven werken allemaal op basis van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) en/of de hygiënecode. Onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit wordt bovendien ieder pluimveekarkas afzonderlijk gekeurd. Aan het einde van de keten dragen winkeliers en supermarkten de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door het respecteren van uiterste verkoopdata.

Lees meer pagina's over voedselveiligheid & volksgezondheid