Voedselveiligheid en volksgezondheid

Transparantie

Een transparante werkwijze biedt veel voordelen: Het helpt afnemers en leveranciers beter op te treden tegen risico’s ten aanzien van voedselveiligheid. Tegelijk zijn zij beter in staat om kansen te herkennen waarmee de productie kan worden geoptimaliseerd. Gedegen uitwisseling en vastlegging van informatie is daarnaast essentieel voor toezichthouders om goede controles te kunnen uitvoeren.


De afgelopen jaren is veel gedaan om de transparantie in de keten te bevorderen. Zo geeft het kuikenpaspoort de vleeskuikenhouder sinds 2011 meer informatie over de herkomst en gezondheid van de ontvangen eendagskuikens. Door bij de verzorging gebruik te maken van deze informatie hoeven minder vaak geneesmiddelen te worden ingezet.


Ook voor een slachterij is het van belang om relevante informatie te ontvangen over de binnenkomende dieren. Daarom verstrekt de pluimveehouder met het VKI-formulier informatie (VKI staat voor Voedsel Keten Informatie) over de vleeskuikens met betrekking tot herkomst, gezondheid, traceerbaarheid en eventueel gebruikte medicatie.
 

Het Koppel informatiesysteem Pluimvee (KIP) is de ‘burgerlijke stand’ van het Nederlandse pluimveebedrijfsleven. In het KIP-systeem wordt de aan- en afvoer van al het levende pluimvee geregistreerd. Het primaire doel is Identificatie en Registratie ten behoeve van diergezondheid en voedselveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan programma’s voor de bestrijding van Salmonella en de reductie van het antibioticagebruik. KIP wordt daarnaast gebruikt voor  het in kaart brengen van risicogebieden bij uitbraken van ziekte en andere calamiteiten. Het KIP-systeem wordt beheerd en onderhouden door de pluimveesector.

Lees meer pagina's over voedselveiligheid & volksgezondheid