Voedselveiligheid en volksgezondheid

Zoönosen

Een klein deel van de infectieziekten bij dieren is tevens besmettelijk voor de mens: de ‘zoönosen’. Bekende kippen-zoönosen zijn Salmonella en Campylobacter. Consumenten kunnen risico’s voorkomen door kip op een juiste wijze te bewaren en te verhitten. Ook moet kip moet door en door worden verhit en moet contact tussen rauwe kip en andere voedingsmiddelen worden vermeden.
 

Salmonella

Er zijn meer dan 2300 verschillende typen Salmonella’s, waarvan het overgrote deel geen enkel risico voor mens of dier oplevert. Salmonella Typhimurium (St) en Salmonella Enteriditis (Se) zijn door de EU aangemerkt als relevant voor de humane gezondheid en voor deze typen gelden dan ook de strengste eisen. Door de gehele keten heen gelden strenge hygiëne-maatregelen om besmetting te voorkomen. De Nederlandse vleeskuikensector voldoet al jarenlang aan de Europese doelstelling van maximaal 1% Se/St besmettingen onder vleeskuikens.
De Nederlandse vleeskuikensector is erin geslaagd de besmetting van kip met Salmonella sterk te verminderen, onder andere door strenge monitoringsprogramma’s in vleeskuikenbedrijven en de verwerkende industrie. Zo is van de vleeskuikens al voordat zij naar de slachterij gaan bekend of zij besmet zijn. Als dit het geval is, gelden strenge regels. Het slachthuis moet deze dieren aan het einde van de dag slachten zodat geen kruisbesmetting kan optreden. Als er sprake is van Se of St moet het vlees voor verkoop aan de consument worden verhit, zodat aanwezige Salmonellabacteriën gegarandeerd zijn gedood voordat het vlees de consument bereikt.
 

Campylobacter

Campylobacter is de meest voorkomende zoönose bij de mens. De Campylobacter-bacterie komt ook voor bij vleeskuikens als een normale darmbacterie. Ze worden er dus niet ziek van. In vergelijking met andere Europese lidstaten is de aanwezigheid van de Campylobacter op Nederlands pluimveevlees relatief laag, als gevolg van inspanningen van de sector. De sector blijft evenwel vastberaden om het niveau verder te reduceren. Hiervoor participeert de Nederlandse vleeskuikensector in het project “Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector” en in een groot internationaal onderzoeksproject: CAMPYBRO.

Lees meer pagina's over voedselveiligheid & volksgezondheid