Pluimvee in Nederland: feiten en cijfers

Pluimvee in Nederland: Het aantal kippen

Het aantal pluimveebedrijven in Nederland neemt af. Het aantal kippen is de afgelopen jaren ook gedaald. Van 2015 op  2017 is het aantal kippen in Nederland met zo’n 3 miljoen afgenomen. In 2015 hadden 1516 pluimveebedrijven bijna 100 miljoen kippen waarvan 46 miljoen vleeskuikens en 45 miljoen leghennen.  In 2017 waren dit 1469 bedrijven met 97 miljoen kippen waarvan 44 miljoen vleeskuikens en 43 miljoen leghennen.


Een groter bedrijf kan veranderingen in opbrengsten beter opvangen. Ook is het voor grotere bedrijven makkelijker om te investeren in technieken die beter zijn voor het milieu of het dierenwelzijn. Kleinere bedrijven stoppen soms vanwege de concurrentie maar ook omdat ze geen opvolger hebben. 


In 2017 waren er 509 bedrijven met vleeskuikens. Op die bedrijven werden 44 miljoen vleeskuikens gehouden.  Een gemiddeld bedrijf had in 2017 dus zo’n 86.000 dieren. Deze zitten uiteraard niet allemaal in dezelfde stal, bedrijven hebben meerdere stallen.

 

 

De pluimveeketen in Nederland

Er zijn verschillende specifieke bedrijven in elke stap in de keten.  Eerst is er de fok-en vermeerdering, hier worden broedeieren geproduceerd waaruit leghennen en vleeskuikens komen. In 2014 stonden er 271 fok- en vermeerderingsbedrijven in Nederland, met daarin 4,4 miljoen (groot)ouderdieren.


De broedeieren gaan naar een broederij. In totaal staan er in Nederland 27 broederijen, waarvan 13 gericht zijn op het uitbroeden van vleeskuikens.


De uitgebroede kuikens komen terecht op een van de 509 vleeskuikenbedrijven in Nederland, waarna ze aan het eind van hun leven geslacht worden in een van de 16 grote vleeskuikenslachterijen.


Nadat het vlees gesneden, verwerkt en verpakt is, gaat het naar een van de vele kopers in binnen- of buitenland waarna het uiteindelijk de consument bereikt.

 

Bekijk meer pagina's over feiten en cijfers