Pluimvee in Nederland: feiten en cijfers

Pluimvee in Nederland: Het aantal kippen

Het aantal pluimveebedrijven in Nederland neemt gestaag af. Het aantal kippen in Nederland neemt echter juist toe. Van 2013 op 2014 is het aantal kippen in Nederland met 6 miljoen gestegen waarvan 3 miljoen vleeskuikens. In 2014 werden op 2160 pluimveebedrijven bijna 105 miljoen kippen gehouden waarvan 47 miljoen vleeskuikens en 35 miljoen leghennen. De toename in het aantal kippen en afname van het aantal bedrijven betekent dat gemiddeld per bedrijf steeds meer kippen worden gehouden.

 

Een groter bedrijf kan door het schaalvoordeel fluctuaties in opbrengsten beter opvangen.  Verder is het voor grotere bedrijven eerder haalbaar of rendabel om te investeren in technieken die belangrijk zijn in relatie tot bijvoorbeeld het milieu of het dierenwelzijn. Kleinere bedrijven stoppen soms, door een slechtere concurrentiepositie, maar bijvoorbeeld ook door een gebrek aan een opvolger.

 

In 2014 waren er 576 bedrijven met vleeskuikens. Op die bedrijven werden  47 miljoen vleeskuikens gehouden. Dat geeft een gemiddelde bedrijfsgrootte in 2014 van zo’n 80.000 dieren. Deze dieren zitten meestal niet allemaal in dezelfde stal. De meeste pluimveebedrijven bestaan uit meerdere stallen waar de dieren over verdeeld zijn.

 

De pluimveeketen in Nederland

De pluimveeketen kent gespecialiseerde bedrijven per stap in de keten. Het begint bij de fok- en vermeerdering, waar de broedeieren worden geproduceerd waar de leghennen en vleeskuikens uit geboren worden. In 2014 stonden er 271 fok- en vermeerderingsbedrijven in Nederland, met daarin 4,4 miljoen (groot)ouderdieren.

 

De broedeieren gaan naar een broederij. In totaal staan er in Nederland 27 broederijen, waarvan 13 zich toeleggen op het uitbroeden van vleeskuikens.

 

De uitgebroede kuikens komen terecht op een van de 576 vleeskuikenbedrijven in Nederland, waarna ze aan het eind van hun leven geslacht worden in een van de 16 grote vleeskuikenslachterijen.

 

Nadat het vlees gesneden, verwerkt en verpakt is, vervolgt het zijn weg naar een van de vele afnemers in binnen- of buitenland waarna het uiteindelijk de consument bereikt.

Bekijk meer pagina's over feiten en cijfers