Feiten en cijfers

Milieu

CO2-footprint:

De kip is een dier dat efficiënt omgaat met zijn grondstoffen. Dat uit zich onder andere in een gunstige CO2-footprint per kilogram. Toch is het de sector gelukt om de CO2-footprint door de jaren heen nog verder terug te dringen. In de periode tussen 1990 en 2012 zelfs met 34%.

 

Efficiënte productie scoort beter op milieu

In de gangbare vleeskuikensector groeien de kuikens het meest efficiënt op. Wanneer ervoor wordt gekozen de kuikens bijvoorbeeld langzamer te laten groeien of ze de beschikking te geven over een buitenloop, dan heeft dit negatieve gevolgen voor een aantal milieu-indicatoren waaronder de CO2-footprint.

 

Verschillen tussen een aantal houderijsystemen voor vleeskuikens in milieuimpact (ABN Amro en Blonk Milieuadvies, 2011).

 

 CO2-footprint (kg CO2 / kg vlees)Energieverbruik (MJ/kg vlees)Landgebruik (m2/kg vlees)
Gangbaar3,3131,094,67
Scharrel3,9635,245,52
Biologisch5,2241,997,85

Energiegebruik

Door de hele vleeskuikensector wordt geïnvesteerd in technieken om het energiegebruik te reduceren. Verder wordt op steeds meer bedrijven duurzame energie gebruikt. Denk aan de installatie van zonnepanelen, van houtkachels voor de verwarming van de stallen, het gebruik van windenergie, etc.. Zeer belangrijk is ook de mestverbrandingsinstallatie in Moerdijk waar een belangrijk deel van de Nederlandse vleeskuikenmest wordt verbrand. De installatie levert energie waarmee een stad ter grootte van Breda in haar behoefte kan worden voorzien.

Ammoniakemissie

Ammoniakemissie en de gevolgen daarvan was vroeger een probleem dat inmiddels al zeer effectief is aangepakt. Sinds 2000 is de ammoniakemissie sterk verminderd, onder andere door emissiearme huisvestingsystemen, die nu overal in gebruik zijn. Verdere reductie van ammoniakemissie zal in de nabije toekomst bereikt worden door gebruik van ander voer, toevoegingen aan het strooisel zodat minder ammoniak wordt gevormd, luchtwassers en andere managementmaatregelen. Moderne stallen uitgerust met de laatste innovaties zullen steeds minder schadelijke stoffen uitstoten.

 

 

Bekijk meer pagina's over feiten en cijfers