Milieu

Feiten en cijfers

Milieu

CO2-footprint:

Kippen gaan heel efficiënt om met hun grondstoffen, dit is ook te zien in hun gunstige CO2-footprint. Over de jaren is dit zelfs nog verder verminderd, van 1990 tot 2012 zelfs met 34%.

 

Efficiënte productie scoort beter op milieu

In de gangbare vleeskuikensector groeien de kuikens het meest efficiënt op. Wanneer ervoor wordt gekozen de kuikens bijvoorbeeld langzamer te laten groeien of ze ook buiten te laten lopen, dan heeft dit negatieve gevolgen voor milieu waaronder de CO2-footprint.

 

Verschillen tussen een aantal houderijsystemen voor vleeskuikens in milieuimpact (ABN Amro en Blonk Milieuadvies, 2011).

 

 CO2-footprint (kg CO2 / kg vlees)Energieverbruik (MJ/kg vlees)Landgebruik (m2/kg vlees)
Gangbaar3,3131,094,67
Scharrel3,9635,245,52
Biologisch5,2241,997,85

Energiegebruik

De hele vleeskuikensector investeert in manieren om het energiegebruik te verminderen. Ook wordt er steeds meer duurzame energie gebruikt (installatie van zonnepanelen, houtkachels voor verwarming van de stallen, windenergie etc.). Ook de mestverbrandingsinstallatie in Moerdijk is heel belangrijk. Een groot deel van de Nederlandse vleeskuikenmest wordt hier verbrand. De installatie levert genoeg energie om een stad ter grootte van Den Bosch te kunnen voorzien.

Ammoniakemissie

Ammoniakemissie en de gevolgen daarvan zijn problemen van vroeger die tegenwoordig al flink zijn aangepakt. Sinds 2000 is de emissie sterk verminderd, onder andere ook door emissiearme huisvestingsystemen die nu overal in gebruik zijn. Verdere vermindering zal worden bereikt door ander voer, toevoegingen aan het strooisel, luchtwassers en andere managementmaatregelen. Moderne stallen zullen steeds minder schadelijke stoffen uitstoten.

 

 

Bekijk meer pagina's over feiten en cijfers