Milieu

Beperking van de milieuimpact is een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. In de vleeskuikensector wordt dagelijks hard gewerkt om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarin slagen de ondernemers in de keten goed. De vele innovaties in de keten hebben ervoor gezorgd dat de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak en het energiegebruik over de jaren heen sterk zijn gereduceerd. Zie ook onze statistieken op de pagina feiten en cijfers. Veel van de mest die door de Nederlandse kippen wordt uitgescheiden wordt zelfs gebruikt voor het opwekken van energie. De energiecentrale in Moerdijk, waar 1/3 van alle Nederlandse pluimveemest wordt verwerkt, levert genoeg energie om een stad ter grootte van Breda van stroom te voorzien.