Kip in Nederland: over de vleeskuikensector

Ga naar: De keten ontrafeld

Inleiding

Alle bedrijven binnen de productieketen van kip – van toeleveranciers en fokkerijen tot vleesverwerkende bedrijven – leveren een bijdrage aan de hoge kwaliteit vlees die we in Nederland produceren. Iedere schakel vervult zijn eigen, gespecialiseerde rol. De Nederlandse pluimveevleessector geniet internationaal aanzien vanwege zijn hoogwaardige, betaalbare en duurzame product. Goede samenwerking tussen de ketenpartners is daar mede voor verantwoordelijk. De prestaties van individuele bedrijven en van de gehele keten worden gewaarborgd door wetgeving en controle hierop, en door vrijwillige programma's zoals de Integrale Ketenbeheersing (IKB), waar praktisch alle bedrijven aan deelnemen.

 

De keten ontrafeld: lees verder

 

De vleeskuikensector

Bij de productie van kip is een hele keten van ondernemingen betrokken. Binnen deze keten vervult iedere schakel zijn eigen gespecialiseerde rol: fokkerijen, broederijen, pluimveebedrijven, slachterijen. Daarnaast is er een groot aantal toeleverende en dienstverlenende bedrijven. Denk aan voerfabrikanten, dierenartsenpraktijken, diergeneesmiddelenproducenten, pluimveeservicebedrijven en leveranciers van de inrichting van stallen, slachterijen en uitsnijderijen. Binnen de sterke Nederlandse pluimveesector heeft een aantal van deze bedrijven zich kunnen ontwikkelen tot toonaangevende spelers op mondiaal niveau, die hun producten over de hele wereld exporteren. Ook de Wageningen Universiteit speelt een belangrijke rol bij de ontwikkelingen in de sector waardoor het de mondiale koploperspositie stevig weet vast te houden. Zie ook dit filmpje waarin onderzoekster Ingrid de Jong dat toelicht. 

 

Door goede samenwerking tussen de ketenpartners is de Nederlandse vleeskuikensector in staat een hoogwaardig, betaalbaar en duurzaam product te leveren. Nederlandse kip staat hoog in aanzien en vindt zowel in binnen- als in buitenland gretig aftrek. De bedrijven binnen de keten zetten zich vanuit hun eigen specialisme in om veilig en duurzaam te werken. Dat gebeurt deels op basis van streng gecontroleerde wetgeving en deels op basis van ‘vrijwillige’ programma’s zoals de Integrale Ketenbeheersing (IKB), waar nagenoeg alle bedrijven in de keten aan deelnemen.

 

De sector laat zien hoe ze werkt

De vleeskuikensector wordt kritisch gevolgd door diverse maatschappelijke partijen waaronder ook de media. De sector is transparant over de manier waarop ze werkt en opent daarom ook haar deuren voor die media. Ondernemers in de vleeskuikensector vertellen graag over hun werkwijzen, over de innovaties waaraan ze werken en de verbeteringen die reeds zijn doorgevoerd.

 

Een paar voorbeelden van TV-programma's waar recent aan is meegewerkt:

- Op 28 september 2017 ging De Keuringsdienst van Waarde in op de vraag of de nieuwe kipconcepten waarbij trager groeiende rassen worden gebruikt een beter dierenwelzijn opleveren. Verder werd antwoord gegeven op de vraag of dit dan ook betekent dat deze kip duurzamer is.

- Erik van Veldhuisen nodigde op 4 juni 2017 Winston Post, presentator van het programma Nederland Proeft, uit om op zijn bedrijf te komen kijken. 

- In twee afleveringen van Schoner Nederland die in december 2016 werden uitgezonden vertellen vleeskuikenhouder Dick Schieven en Bart van de Veerdonk, kwaliteitsmanager bij pluimveeslachterij Esbro B.V., over hun bedrijf.

- In Nederland Proeft liet Corien Wolfs op 21 februari 2016 zien hoe zij haar gangbare kuikens houdt.

- in de aflevering van LifestylExperience van 13 december 2015 vertelt onder andere Paul Grefte over de vleeskuikensector en zijn bedrijf.

- de Keuringsdienst van Waarde op NPO3 van 22 oktober 2015 getiteld "kippenslacht" waarin de programmamakers op zoek gaan naar de vraag hoe kippen in Nederland worden geslacht.

 

Ook interessant is deze film getiteld "Pluimveevlees gecontroleerde kwaliteit" waarin de makers de productieketen van kip in beeld brengen.

 

De keten van bedrijven

Duurzame productie: een evenwichtige benadering

Kip moet gezond zijn, moet met oog voor milieu en dier zijn geproduceerd, moet veilig zijn, betaalbaar, en ga zo maar door. We kunnen wel stellen dat de productie van kip zich afspeelt in een spanningsveld van vele aspecten. Als aan alle eisen wordt voldaan, kunnen we spreken van een duurzaam product. In het maatschappelijk debat echter, blijven veel aspecten van duurzaamheid onderbelicht.

 

De vleeskuikensector pleit voor een benadering van duurzaamheid in de volle context met inbegrip van alle relevante onderwerpen. Daarbij moet men rekening houden met het gegeven dat doelstellingen soms haaks op elkaar staan. Zo kan een beter dierenwelzijn in het nadeel zijn van milieudoelstellingen, of drijven extra kwaliteitseisen de prijs op. Streven naar duurzaamheid vraagt om een steeds hoger liggend evenwicht van alle aspecten.

 

Lees meer over de volgende onderwerpen:

 

 

 

Milieu

Kippen gaan zeer efficiënt om met het voer dat ze eten. In vaktermen heet dat een gunstige voerconversie (aantal kilo voer per kilo kip). Daardoor is de milieu-impact van kip gunstiger dan van ander vlees. Dat wordt afgemeten in bijvoorbeeld de CO2-footprint en het energiegebruik per kilo.

 

De relatief lage impact van kip op het milieu wordt grotendeels veroorzaakt door de voerproductie. Door samen met voerproducenten te werken aan een betere voerconversie, is op dit vlak de afgelopen decennia veel winst behaald. Maar ook verderop in de keten wordt gewerkt aan een milieuvriendelijker product. Er wordt flink geïnvesteerd in stallen en slachterijen om emissies, geuroverlast en (fossiele) energieverbruik reduceren. Ook zijn er slachterijen die zelf energie opwekken, en wordt er zelfs groene energie opgewekt in een mestverbrandingsinstallatie in Moerdijk.

Lees meer over milieu »
Voedselveiligheid en volksgezondheid

Wie Nederlandse kip koopt, rekent op een veilig en gezond product. Dit vertrouwen van consumenten en afnemers, dat alles in het werk is gesteld om de volksgezondheid en voedselveiligheid te garanderen, is een van de belangrijkste verworvenheden van de sector.

 

Transparantie in de keten, richting toezichthouders en naar consumenten toe is, bij dit onderwerp van het grootste belang. De afgelopen jaren zijn hierin wederom flinke stappen gezet. Ook op het gebied van hygiëne wordt binnen de vleeskuikensector continu gestreefd naar nog betere prestaties.

Lees meer over voedselveiligheid en volksgezondheid »
Diergezondheid en dierenwelzijn

Ondernemers in de vleeskuikensector is er alles aan gelegen om de dieren goed en gezond te laten opgroeien. Het past eenvoudigweg bij een duurzame vleeskuikenhouderij. Voor het welzijn van de kip is het beter, en een gezond dier groeit ook beter.

 

Alle ondernemers proberen de risico’s op ziektes of welzijnsproblemen zo klein mogelijk te houden. Dit is niet altijd eenvoudig, want risico’s liggen overal op de loer. Ook zijn maatregelen voor een beter welzijn en voor een goede gezondheid niet altijd te verenigen. Kippen die een vrije uitloop naar buiten hebben, kunnen bijvoorbeeld in contact komen met wilde vogels, wat de kans op ziekte weer vergroot.

Lees meer over diergezondheid en dierenwelzijn »
Kwaliteit

Ondernemers in de Nederlandse vleeskuikensector willen in de eerste plaats kip van topkwaliteit leveren. Alleen met de beste kwaliteit vlees blijven zij in deze sterk concurrerende markt overeind.  

 

Kwaliteit is echter een breed begrip, en omvat aspecten als voedselveiligheid, gezondheid, milieu en dierenwelzijn. In Nederland zijn al deze aspecten strikt gereguleerd door wetgeving, kwaliteitsprogramma’s, zelfregulering én klantwensen. Private partijen en overheid controleren intensief en treden zo nodig streng op.

 

Ook in het buitenland staat Nederlandse kip bekend als een product van uitmuntende kwaliteit dat voldoet aan hoge internationale kwaliteitsstandaards. Het zorgt voor een sterke exportpositie van de Nederlandse vleeskuikensector, mede doordat de bedrijven snel kunnen inspringen op nieuwe of veranderende klantwensen.

Lees meer over kwaliteit »