Toeleverende bedrijven

De bedrijven in de vleeskuikensector worden ondersteund door een breed scala aan toeleverende bedrijven. Dit zijn ondernemingen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld het leveren van diervoer, veterinaire zorg (dierenartsen en de farmaceutische sector), stalapparatuur, ontwikkelaars van broedmachines of slachterijapparatuur, etc... Het zijn bedrijven die, vaak in samenwerking met ondernemers uit de vleeskuikensector, steeds zoeken naar betere producten die voordelen bieden op de werkvloer bij pluimveehouders, broederijen en slachterijen.

 

Onder andere de toeleverende bedrijven maken de Nederlandse vleeskuikensector toonaangevend in de wereld. Producten en innovaties die worden geleverd door deze bedrijven stellen de ondernemers in de vleeskuikensector mede in staat om continue vooruitgang te blijven boeken op het gebied van bijvoorbeeld het milieu, voedselkwaliteit en dierenwelzijn. 

 

 

Diervoer

De Nederlandse diervoederindustrie werkt elke dag aan het beste voer voor gezonde dieren. Daarbij worden meer dan 300 verschillende grondstoffen gebruikt die onder te verdelen zijn naar herkomst en gebruik. Het gaat om co-producten, primaire grondstoffen, mineralen, toevoegingsmiddelen en premixen en vetten en oliën. Meer informatie hierover vindt u in de grondstoffenwijzer.

 

Vleeskuikens eten korreltjes, hierin zit onder andere granen zoals mais, tarwe en gerst, maar ook vitaminen, mineralen en hoogwaardige eiwit- en vetbronnen. Meestal wordt er ook nog soja in het voer opgenomen om de vleeskuiken van voldoende eiwitten te voorzien.

 

Vleeskuikens krijgen een uitgebalanceerd diervoer dat steeds wordt aangepast aan de behoefte van de dieren. Steeds wordt er gebruik gemaakt van de beste mineralen en grondstoffen om zo goed mogelijk te voorzien in de behoeftes van het kuiken.

 

Een kip gaat van nature efficiënt om met zijn grondstoffen. Om 1 kilo kip te krijgen is in Nederland gemiddeld 1,7 kilo voer nodig, voor andere diersoorten is veel meer voer nodig om een kilo vlees te krijgen. Ook in vergelijking met veel andere landen is het een uitstekende score. Door samen met voerproducenten te zoeken naar manieren om de voerconversie verder te verbeteren, leveren vleeskuikenhouders zo een belangrijke bijdrage aan  verder reduceren van de CO2 footprint.

 

Voedselveiligheid

Veilige diervoeders staan aan de basis van veilig kippenvlees. De werkwijze van diervoederleveranciers (zowel producenten als handelaren) moet dan ook zorgvuldig en transparant zijn. Dit doen diervoerleveranciers via GMP+ International en SecureFeed. 

 

GMP+

Het GMP+ certificatie schema stelt voorwaarden aan de diervoederfabrieken, maar ook voor opslag, transport, personeel, procedures en documentatie. GMP+ stelt duidelijke voorwaarden, zodat diervoederveiligheid en duurzaamheid worden gegarandeerd en certificatie-instellingen onafhankelijke audits kunnen uitvoeren. Een GMP+ keurmerk garandeert dat deelnemende bedrijven voldoen aan alle wettelijke eisen in de diervoederindustrie.

 

SecureFeed

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan.

 

Duurzaamheid en Innovatie

Verduurzaming grondstoffen

Vanaf 2015 is alle soja die de Nederlandse diervoederindustrie gebruikt gegarandeerd van een duurzame teelt afkomstig. Dat is vastgelegd in een convenant dat door de Nederlandse diervoerbedrijven is ondertekend. Bij de vaststelling wat duurzame soja is worden de FEFAC Soy Sourcing Guidelines aangehouden. Voor de palmolie die door de Nederlandse bedrijven wordt gebruikt geldt dat deze duurzaam is volgens de regels van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

 

De Nederlandse diervoederindustrie is actief betrokken bij onderzoek naar alternatieve eiwitten. Daarnaast wordt er veel onderzoek gedaan binnen de Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN) naar het verhogen van de voederefficiëntie en naar het verlagen van emissies van bijvoorbeeld stikstof en fosfor door een veranderde samenstelling van het diervoeder. 

 

Reductie van voedselverspilling

De afgelopen decennia liet het gebruik van co-producten en voormalige levensmiddelen als grondstof voor (meng)voeders, een enorme opmars zien. In het voer van vleeskuikens bestaat ongeveer een kwart van de grondstoffen uit co-product (met name sojaschroot). Door de inzet van deze grondstoffen draagt de diervoederindustrie actief bij aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering van levensmiddelenbedrijven. Daarnaast draagt het blijvend bij aan het sluiten van kringlopen bij productie en consumptie van levensmiddelen.

 

Insectenolie

Het oerdieet van de kip bestond uit zaden en larven. Tot voor kort werd pluimveevoer alleen benaderd vanuit het nutritionele oogpunt en niet vanuit de fysiologische, biologische invalshoek. Het voeren van oliën en eiwitten uit insecten draagt aantoonbaar bij aan de gezondheid van kippen. 

 

Het gebruik van insectenolie binnen de food en feed sector is compleet nieuw. Er wordt al een aantal jaar gewerkt aan de toepassing van insecten in voer. In deze periode zijn de effecten van het voeren van zowel insectenolie en verschillende eiwitbronnen uit insecten uitvoering geanalyseerd. De resultaten lieten zien dat kuikens in groei en voederconversie profiteren van het gebruik van insectenolie ten opzichte van soja olie. De insectenolie is bovendien makkelijk te verteren. Insectenolie bevat een hoog aandeel laurinezuur, welke gezondheid bevorderende eigenschappen heeft

 

Insectenolie is milieuvriendelijk, omdat laagwaardige grondstoffen een hoogwaardige toepassing krijgen. Groene co-stromen worden door insecten efficiënt omgezet. Daarnaast komt de olie uit Nederland. Het toepassen van insectenolie in mengvoer is de eerste zichtbare stap naar een overschakeling naar alternatieve grondstoffen.

 

Meer informatie:

De diervoersector wordt in Nederland vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi). Meer informatie over Nevedi vindt u op de website van Nevedi: www.nevedi.nl