CO2 footprint

De COfootprint van de kip in Nederland

Kip heeft ten opzichte van andere soorten vlees een gunstige COfootprint en dus een lagere impact op het milieu. Veel beter dan bijvoorbeeld rundvlees, maar ook aanzienlijk beter dan bijvoorbeeld kaas. De COfootprint score van kip komt in de buurt van veel plantaardige voedingsmiddelen. Ook ten opzichte van een aantal vissoorten scoort kip goed, zo blijkt ook uit onderstaande tabel.

 

Bij de productie van kip zorgt de teelt van de grondstoffen voor het voer voor het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen. Het is daarom om de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden belangrijk dat het voer zo efficiënt mogelijk wordt omgezet in vlees (voerconversie).

 

Een kip gaat van nature al erg efficiënt om met zijn grondstoffen, en de Nederlandse vleeskuikensector weet deze eigenschap verder te optimaliseren. De Wageningen Universiteit rekent voor Nederlandse vleeskuikenhouders dat gemiddeld voor iedere kilo levende kip 1,67 kilo voer nodig is. Dat is een van de beste scores ter wereld.

 

Door samen met voerproducenten te zoeken naar manieren om de voerconversie verder te verbeteren, leveren vleeskuikenhouders een belangrijke bijdrage aan het verder reduceren van de COfootprint. Ontwikkelingen zoals vrije uitloop of traaggroeiende rassen hebben overigens een negatieve invloed op de milieuimpact.

 

De laatste ontwikkelingen

Dat de sector er steeds beter in slaagt om de COfootprint te beperken blijkt wel uit het feit dat de uitstoot van broeikasgassen per kilo vlees tussen 1990 en 2012 is gereduceerd met 34% (bron: Blonk Milieuadvies, 2011).

 

Enkele belangrijke ontwikkelingen die hier aan hebben bijgedragen zijn:

  • Een daling van het voerverbruik per kilo kip.
  • Energiebesparing in stallen (gas en elektriciteit)
  • Het gemiddelde gewicht waarop de vleeskuikens worden geslacht is gestegen. Dit heeft een reducerend effect op de uitstoot van broeikasgassen.
  • Slachterijen werken efficiënter door nieuwe technieken en optimalisatie van processen.