De CO2 footprint van de kip in Nederland

CO2 footprint

De COfootprint van de kip in Nederland

In vergelijking met andere soorten vlees heeft kip een gunstige CO2  footprint, dit houdt in dat het een lagere impact heeft op het milieu. Kip komt in de buurt van plantaardige voedingsmiddelen. Ook ten opzichte van een aantal vissoorten doet kip het goed, dit is ook zichtbaar in onderstaande tabel.

 

Bij de productie van kip is het de teelt voor de grondstoffen van het voer dat zorgt voor het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom is het belangrijk om het voer zo efficiënt mogelijk om te zetten in vlees (voerconversie). 


Een kip gaat uit zichzelf al efficiënt om met zijn grondstoffen en hier maakt de Nederlandse vleeskuikensector gebruik van. De Wageningen Universiteit heeft uitgerekend dat voor iedere kilo levende kip slechts 1,67 kilo voer nodig is, dat is een van de beste scores wereldwijd.  


Samen met de voerproducenten wordt er gezocht naar manieren om de voerconversie nog meer te verbeteren en werken vleeskuikenhouders mee aan het verder verminderen van de CO2 footprint.  

 

De laatste ontwikkelingen

Dat de sector er steeds beter in slaagt om de CO2 footprint te beperken blijkt wel uit het feit dat de uitstoot van broeikasgassen per kilo vlees tussen 1990 en 2012 is verminderd met 34%  (bron: Blonk Milieuadvies, 2011).

 

Enkele belangrijke ontwikkelingen die hieraan hebben bijgedragen zijn:
Een daling van het voerverbruik per kilo kip.
Energiebesparing in stallen (gas en elektriciteit).
Het gemiddelde gewicht waarop de vleeskuikens worden geslacht is gestegen. Dit heeft een positief effect op de uitstoot van broeikasgassen.
Slachterijen werken efficiënter door nieuwe technieken en processen.