Milieu

Emissies

Kippen produceren van nature ammoniak bij de ontlasting. In de lucht of in de bodem vormt dit na oxidatie salpeterzuur, hetgeen schadelijk is voor bos- en natuurgebieden. Het probleem van de verzuring is inmiddels zeer succesvol aangepakt en sinds 2000 is de ammoniakemissie sterk verminderd. Onder andere door emissiearme huisvestingsystemen - die nu overal in gebruik zijn - en door de bouw van de mestverbrandingsinstallatie in Moerdijk.


Verdere reductie van ammoniakemissie zal in de nabije toekomst bereikt worden, onder andere door gebruik van ander voer, toevoegingen aan het strooisel waardoor minder ammoniak wordt gevormd en luchtwassers. Moderne stallen stoten door de laatste innovaties steeds minder schadelijke stoffen uit.
 

Een andere vorm van luchtverontreiniging die ontstaat bij pluimveehouderijen is fijnstof. Als de deeltjes klein genoeg zijn, dringen ze bij inademing diep door in de longen en richten daar schade aan, zowel bij mens als dier.
 

Diverse nieuwe ontwikkelingen komen binnenkort beschikbaar om de stallucht verder te zuiveren, zoals een waterwasser die het stof uit de ventilatielucht wast. Of het gebruik van een ionisatiesysteem, dat fijnstof uit de lucht filtert door het elektrisch te laden.