Energie en water

Milieu

Energie en water

In 2010 heeft de pluimveesector het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren ondertekend. Hierin heeft de sector beloofd om het energieverbruik in 2020 te verminderen en over te gaan op tenminste 20% duurzame energie. Het totale energieverbruik is de afgelopen jaren licht gestegen maar het verbruik van fossiele energie is al sterk afgenomen.


Een groot deel van de mest wordt omgezet in energie en mineralen. Dit gebeurt in een biomassacentrale in Moerdijk. Hier wordt voldoende groene energie geproduceerd om een stad ter grootte van Den Bosch met stroom te voorzien. Er is dus ook geen mestoverschot in de pluimveesector. 


De verwachting is dat er de komende jaren flink zal worden bespaard op energie door warmtewisselaars.


Ook pluimveeverwerkende bedrijven willen hun energiegebruik terugdringen. In een overeenkomst met de overheid is het doel van 2% vermindering per jaar vastgelegd. Dit doel is tot nu toe ieder jaar gehaald.

 

Met al deze maatregelen heeft de vleeskuikensector het (fossiele) energieverbruik per kilogram geproduceerd vlees tussen 1990 en 2012 sterk weten te verminderen, van 27 naar 18 MJ/kg vlees  (bron: Blonk Milieuadvies, 2011).

 

Ook op het gebied van waterverbruik zijn ze bezig met ontwikkelingen om te besparen en te zuiveren.