Milieu

Nederland voorop

Kip is van zichzelf een dier met een lage milieuimpact. De Nederlandse sector weet deze eigenschap met behulp van de modernste technieken verder te optimaliseren. Dat uit zich in een zeer gunstige milieuscore in vergelijking met een aantal andere landen, zo blijkt ook uit onderstaande tabel waarin de Nederlandse gegevens steeds als referentie (=100) zijn genomen.

 

 

 Broeikasgas emissiesEnergieverbruikLandgebruik
Nederland100100100
Duitsland111129107
Frankrijk104122101