Voedselveiligheid en volksgezondheid

Voedselveiligheid en volksgezondheid

Voedselveiligheid en volksgezondheid zijn heel belangrijk voor de Nederlandse vleeskuikensector. Behalve het naleven van de Europese en Nederlandse wetten neemt de sector daarom ook zelf verantwoordelijkheid voor het verder verbeteren van de veiligheid van haar product. Dit doen ze door eigen kwaliteitsregels op te leggen voor alle schakels in de keten en de toeleverende bedrijven. Naast de wettelijke controles voeren ze ook extra controles uit. De sector is ook medeverantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van hygiënecodes.

 
Nederlandse overheidsinstanties en onafhankelijke certificeringsinstanties controleren de naleving van wetten en kwaliteitsregelingen. Kip is een van de meest gecontroleerde voedingsmiddelen. Wel zo’n veilig idee.
 
Al met al hebben de ondernemers in de vleeskuikensector met nogal wat onderwerpen te maken als het gaat om voedsel- en volksgezondheid. We lichten er enkele uit.

 

Omroep Gelderland over de Gelderse pluimvee(vlees) verwerkende bedrijven:

Maandag 3 oktober 2016 bracht omroep Gelderland een artikel naar buiten naar aanleiding van inspectierapporten die ze via een WOB verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had ontvangen. Het ging om rapporten die door de NVWA zijn opgemaakt na geconstateerde overtredingen bij 20 Gelderse bedrijven in de pluimvee(vlees) verwerkende sector in de periode van 2010 tot en met 2015.
In haar artikel schrijft omroep Gelderland dat een aantal van deze bedrijven “stelselmatig, grote overtredingen” begaat en dat “de NVWA vaak waarschuwt, maar niet hard ingrijpt”. De omroep wijst onder andere op de constatering dat poepresten op geslachte kippen zijn aangetroffen en dat bedrijven de Salmonella bemonstering niet op orde zouden hebben. Het volledige artikel kunt u hier lezen.

 

NEPLUVI, de brancheorganisatie voor de pluimveeverwerkende bedrijven in Nederland, heeft op dit artikel gereageerd.


NEPLUVI herkent zich niet in het beeld dat wordt neergezet alsof bedrijven “een loopje nemen met de voedselveiligheid”. De Nederlandse bedrijven in de pluimvee verwerkende sector behoren tot de modernste en best presterende ter wereld. Het feit dat Nederlandse kip over de hele wereld wordt gewaardeerd is daar een bevestiging van. In de periode van 6 jaar waarin de inspectierapporten zijn opgemaakt zijn ca. 1 miljard dieren (!) geslacht bij de betreffende bedrijven. De Nederlandse pluimveeslachterijen staan (op een aantal kleinere na) onder permanent toezicht van de NVWA. Dat sluit niet uit dat soms een bevinding wordt gedaan. Uiteraard moeten passende maatregelen worden opgelegd. Maar het beeld van bedrijven die “er met de pet naar gooien” is echt onjuist.


NEPLUVI geeft ook aan dat uitslagen van onderzoek positief kunnen zijn (bijvoorbeeld van Salmonella onderzoek). Dat is natuurlijk niet verboden, het gaat om de acties die worden ondernomen en die moeten volgens de regels zijn.


Daarnaast is pluimveevlees niet steriel. De consument weet dit. Er is ook verplichte etikettering. Het aantal besmettingen van mensen met salmonella bacteriën door kip veroorzaakt is dan ook lager dan bijvoorbeeld bij varkensvlees (bron: Staat van Zoönosen 2014, RIVM). Voor de laatste vleessoort gelden overigens geen aanvullende wettelijke maatregelen.

 

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de hygiëne code, ondertekend door de staatssecretaris en de minister van LNV respectievelijk VWS. Waar het om gaat is dat pluimveevlees geleverd aan de consument ook voor consumptie geschikt is. Het moet veilig genoeg zijn en geen extra risico opleveren (er is altijd een beperkt risico, kip is niet steriel!). Tijdens het productieproces kan er op verschillende momenten worden ingegrepen om bezoedeling aan te pakken. Je kunt het dus in een eerdere fase constateren terwijl het later in het proces alsnog wordt verwijderd. Dit is bijvoorbeeld waar voor het aantreffen van gal of eigeel. Dat geeft wel een verkleuring maar geen extra risico. Het is vooral kwaliteit. De consument ziet dit nooit in de winkel en dat kan kloppen, want hoewel het geen risico oplevert wil de producent het toch niet hebben.

 

Ook regels voor dierenwelzijn zijn belangrijk. Als dit niet in orde is dan moet er worden ingegrepen. Natuurlijk moet er dan worden nagegaan wat er fout gaat. Als iets niet volgens de regels gaat, zoals bij overbelading (meer gewicht aan dieren in de transportsystemen dan is toegestaan), dan wordt nagegaan waardoor dat komt en hoe dat voortaan te voorkomen is.

 

Tenslotte wijst NEPLUVI erop dat de constateringen uitstrekken over een periode van 6 jaar (2010 tot en met 2015) en gaan over het slachten van ongeveer één miljard (!) dieren. De sector vindt elke tekortkoming die terecht geconstateerd is heel vervelend. Daarom is de pluimveevleessector constant bezig met ontwikkelen en verbeteren. De Nederlandse producenten van kip staan daar wereldwijd om bekend. Die vernieuwingen, maar ook het pluimveevlees dat we hier produceren, gaan de hele wereld over. Nederland is een voorloper, en die positie versterken we nog voortdurend door het doorvoeren van verbeteringen.

Lees meer pagina's over voedselveiligheid & volksgezondheid