Skip to main content
Nieuws

‘BREEDERS IN BALANCE’ VAN START

By februari 1, 2016januari 10th, 2024No Comments
1 februari 2016 – Deze week startte Breeders in Balance, een vernieuwend project van de vermeerderingssector in samenwerking met toeleveringsbedrijven en de Wageningen Universiteit. Inzet is om voor de vermeerderingsbedrijven, waar de (groot)ouderdieren worden gehouden, integraal duurzame huisvestings- en managementsystemen te ontwikkelen. Speciale aandacht gaat uit naar verdere verbeteringen en vernieuwingen op gebieden van diergezondheid, milieu, dierenwelzijn en reproductie. De looptijd van het project is 4 jaar.
Voedselproductie in de toekomst

Vergelijkbare projecten voor de leghennen- en vleeskuikensector leidden tot nieuwe innovatieve houderijconcepten, zoals de Rondeel-stal (leghennen) en de Windstreekstal voor vleeskuikens.

U leest hier meer over de vermeerderingssector.

Bron: boerderij