Skip to main content
Nieuws

Campylobacter verder teruggedrongen

By september 5, 2016januari 10th, 2024No Comments

2-9-2016: De Nederlandse pluimveesector is erin geslaagd om het percentage kipproducten met hoge Campylobacterwaarden in enkele jaren te halveren. Maatregelen die door de hele keten heen worden genomen hebben een duidelijk effect.

Tijdens een symposium voor deskundigen en geinteresseerden dat op 31 augustus plaatsvond werd door diverse deskundigen een toelichting gegeven op het onderwerp Campylobacter en de mogelijkheden om deze bacterie te bestrijden. Het symposium werd georganiseerd door partijen uit de pluimveesector zelf en daarnaast door de Universiteiten van Utrecht en Wageningen en de Ministeries van Volksgezondheid, Welzjin en Sport en Economische Zaken.

Uit het monitoringsprogramma van NEPLUVI, de vereniging van de pluimveeverwerkende bedrijven, blijkt dat in de periode van 2009 tot 2015 het percentage eindproducten met relatief hoge Campylobacterwaarden (>100 kve/gram) is gedaald van bijna 10% naar 5%. Gegevens van het RIVM laten zien dat deze daling (nog) niet gepaard is gegaan met een afname van het aantal infecties bij de mens. Dit bevestigt het beeld dat pluimvee zeker niet de enige bron is van humane Campylobacteriose.

Het succes bij de bestrijding van Campylobacter smaakt naar meer. De sector werkt de komende jaren daarom door op de ingeslagen route.

Voor een uitgebreider bericht over het symposium verwijzen we u naar de website van de Wageningen Universiteit.