Diergezondheid in de kippensector | Kip in Nederland

Diergezondheid en dierenwelzijn

Dierengezondheid

De gezondheid van kippen loopt een risico door verschillende ziekteverwekkers. Sommige daarvan zijn ook een risico voor mensen, dit zijn zoönosen. De meeste ziektes zijn alleen voor de kippen zelf schadelijk.

 
De bekendste pluimveeziekte die een groot effect heeft gehad op de diergezondheid is waarschijnlijk vogelgriep, oftewel aviaire influenza (AI). Pluimvee wordt meestal besmet met dit virus door (indirect) contact met (wilde) watervogels. Als de vogelgriep uitbreekt gelden er wettelijke regels voor de bestrijding. In de afgelopen jaren is een aantal keer een uitbraak geweest, vooral op leghennenbedrijven met een vrije uitloop. Meestal ging het om een laag pathogene (minder gevaarlijke) virussoort. 


In de afgelopen jaren is ook enkele keren een uitbraak met een hoog pathogeen virus vastgesteld. De kippen die in deze gevallen besmet waren hadden geen vrije uitloop maar experts denken toch dat wilde watervogels de oorzaak waren. Bij Nederlandse vleeskuikens is de afgelopen jaren geen vogelgriep vastgesteld, de uitbraken zijn tot nu toe altijd bij leghennen of opfokbedrijven geconstateerd. De verplichte bestrijdingsmaatregelen om de diergezondheid te waarborgen en de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben een enorme impact op de sector. 
 
Het komt heel sporadisch voor dat mensen geïnfecteerd worden met vogelgriep. Dit kan als er intensief contact is tussen besmette dieren en mensen, zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.


Het eten van kip is helemaal veilig. Vlees van zieke kippen komt nooit in de winkels terecht.

 

 

Lees meer pagina's over diergezondheid en dierenwelzijn