Skip to main content
Nieuws

Effectief beleid leidt tot minder resistente bacteriën

By juli 6, 2017juni 14th, 2024No Comments

Uit een publicatie van de WUR blijkt dat het aandeel resistente bacteriën bij kippen in 2016 verder is teruggedrongen. Een effect van het succesvolle antibioticabeleid.

De hoeveelheid antibioticaresistente bacteriën in vleeskuikens en op kippenvlees neemt flink af. Dit is de conclusie van het jaarlijkse onderzoek dat in opdracht van de overheid is uitgevoerd naar antibioticaresistentie. Hieruit blijkt dat de antibiotica aanpak van de pluimveesector effectief is. ‘Er bestaat een duidelijk verband tussen de afname in antibioticagebruik en de afname in resistentie bij dieren’, aldus Kees Veldman van Wageningen Bioveterinary Research. De antibiotica aanpak van de sector is gericht op het verlagen van het gebruik van antibiotica en daarmee op het verminderen van de resistentie in dieren. Als deze resistentie afneemt neemt ook de kans op overdracht van resistente bacteriën naar de mens af.

Het jaarlijkse onderzoek wordt uitgevoerd door de universiteit van Utrecht (UU) en de Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR). Het zogeheten MARAN rapport kunt u hier nalezen.

Effectief beleid leidt tot minder resistente bacteriën