Skip to main content
Nieuws

Europese Commissie prijst Nederlands antibioticabeleid

By maart 9, 2017juni 13th, 2024No Comments

9-3-2017: De Nederlandse aanpak voor het terugdringen van het antibiotica-gebruik in de veehouderij kan worden gezien als een voorbeeld voor andere landen.

Dat concludeerde de Europese Commissie (directoraat Santé) na een vergelijkend onderzoek in een aantal lidstaten. De constatering dat in de periode tussen 2009 en 2015 het gebruik van antibiotica met bijna 60% is afgenomen toont aan dat de Nederlandse aanpak zeer effectief is. In de vleeskuikensector is het gebruik tot de eerste helft van 2016 zelfs met meer dan 70% gedaald.

De deskundigen van de Europese Commissie kwamen tot de conclusie dat de aanpak waarbij de veehouderijsectoren zelf sectorplannen hebben opgesteld die zijn opgepakt door de Nederlandse overheid goed werkt. Dit succes schrijft de Commissie onder meer toe aan de publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders. Verder vindt men het positief dat onafhankelijk en intensief wordt gemonitord wat de voortgang is in de verschillende bedrijfstakken. Men was ook enthousiast over de  transparantie over zowel de behaalde resultaten als de de resterende knelpunten per sector. Onderdelen van het Nederlandse beleid kunnen dienen als Good Practice voor andere Europese lidstaten. Een groot compliment naar de betrokkenen en met name de veehouders en dierenartsen die de reductie in de praktijk steeds gestalte weten te geven.

Het volledige rapport van de Europese Commissie vindt u hier.

Meer info over het Nederlandse beleid voor de reductie van het antibioticagebruik bij pluimvee vindt u op de website van AVINED.

Effectief beleid leidt tot minder resistente bacteriën