Skip to main content
Nieuws

Koninklijk Paar besteed streekbezoek aan pluimveesector

By januari 5, 2024juni 9th, 2024No Comments
Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 31 augustus een streekbezoek aan de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen. In Barneveld brengt het Koninklijk Paar vervolgens een bezoek aan het Poultry Expertise Centre (PEC). Dit centrum is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de pluimveesector. Het PEC bevindt zich op het terrein van Aeres MBO Barneveld. De MBO-studenten leren bij PEC over dierverzorging. Studenten van Universiteit Wageningen verrichten onderzoek naar onder meer de eiwitverrijking van het pluimveevoer door middel van gekweekte insecten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen een korte rondleiding en gaan daarna in gesprek met betrokkenen bij het PEC en met boeren en ondernemers uit de omgeving over de verduurzaming en ontwikkeling van de pluimveesector, de positie van de sector in de regio en de waarde van kennis en onderzoek.
Koninklijk Paar besteed streekbezoek aan pluimveesector
Voedselproductie in de toekomst

Afsluitend bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima studentenvereniging SSR-W in Wageningen. Op de sociëteit vertellen de studenten over hun keuze voor een studie in de voedselproductie, -voorziening en -ontwikkeling. Daarbij bespreken ze hoe de toenemende voedselvraag op ecologisch verantwoorde wijze kan worden opgelost en welke andere uitdagingen zij op het gebied van landbouw, voedsel en klimaat zien. Afsluitend bespreken ze het studentenwelzijn in de regio.

Bron: https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2023/07/05/koninklijk-paar-brengt-streekbezoek-aan-gelderse-vallei