Skip to main content
Nieuws

MJA-3 resultaten

By augustus 9, 2021juni 14th, 2024No Comments
De vleesverwerkende industrie neemt sinds 2002 deel aan het convenant Meerjarenafspraken (MJA), die per 2009 is overgegaan in MJA3. Het MJA3-convenant diende als sector-afspraak met de overheid over energiegebruik en omhelsde afspraken met sectoren en haar leden over het reduceren van energie gebruik, ketenefficiency (KE) en proces efficiency (PE) en de inzet van duurzame energie (DE).
MJA-3 resultaten

Uit de sectorale meer jaren doelstelling, die met 95% nagenoeg volledig gerealiseerd is, blijkt dat de Nederlandse vleesverwerkende industrie belangrijke duurzaamheidsslagen heeft gemaakt en er met een PE van ruim 20% en een PE verbetering van 1.115 TJ t.o.v. 2005 enorme stappen zijn gezet in de reductie van het energieverbruik, de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en het bereiken van energie-neutrale productie. Voorbeelden om dit te bereiken zijn het zelf opwekken van zonne-energie, het hoger verwaarden van bijproducten en het hergebruiken van energie in de pluimvee verwerkende bedrijven.

De vleessector kijkt terug op mooie resultaten die zijn bereikt door een goede samenwerking tussen de sector en de Nederlandse overheid. Het blijft noodzakelijk om de duurzame koploperspositie van de Nederlandse sector te behouden en uit te breiden, om ervoor te zorgen dat de groeiende vraag naar vlees op een zo efficiënt mogelijke en duurzame wijze, werkend aan klimaatneutraliteit ingevuld kan worden. De sector is vastbesloten om die positie in de toekomst nog verder te versterken. Meer informatie treft u hier.