Skip to main content
Nieuws

Pluimveesector aan de slag met innovaties tegen fijnstof

By mei 10, 2017januari 10th, 2024No Comments

10-5-2017: de pluimveesector maakt werk van het terugdringen van de fijnstof uitstoot uit de stallen. Vanuit diverse initiatieven zoals de dat van de Regio FoodValley wordt hier energie in gestoken.

De pluimveesector vindt het belangrijk om de uitstoot van (fijn)stof te beperken. Niet alleen voor de omwonenden maar ook voor de pluimveehouders zelf, het personeel en de dieren. Ondernemers in en om de sector zoeken daarom naar maatregelen in de stal die een integrale oplossing kunnen bieden. Diverse initiatieven zijn opgestart om de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke maatregelen te stimuleren.

Zo tekenden in december 2016 de partijen verenigd in de Regio FoodValley; gemeenten, provincie, agrarische belangenorganisaties en kennisinstellingen, het manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij. In dit manifest staan afspraken om de uitstoot van onder andere fijnstof te verminderen.

Als uitwerking van het manifest opent de regio in Barneveld een Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij dat innovatieve technieken om de uitstoot van fijnstof aan te pakken, sneller toepasbaar maakt. Het Praktijkcentrum wordt ingericht als onderdeel van het Poultry Expertise Centrum. Veehouders willen met haalbare en betaalbare technieken fijnstof reduceren. Al meer dan 20 innovaties zijn aangemeld voor het programma van het Praktijkcentrum. De innovaties zullen door het Praktijkcentrum op hun werkzaamheid worden getest. De proeven met een eerste selectie van innovaties staan gepland voor september.

Bron: Poultry Expertise Centrum